SAL7729, Act: V°319.2 (283 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°319.2  
Act
Date: 1436-04-
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-27 by kristiaan magnus
Ite(m) gherijt vande(n) eynde sone gheerts wilen vanden eynde in/
jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft geloeft op/
sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) peysbreke te sijn/
dat hi om negheenre saken wille en(de) [die] geschiet oft gevallen mach/
sijn joffr(ouwe) m(ar)greten vanden gore sijnre moeder nu(m)m(er)meer wa(n)gonst/
hatye vede noch viantscap doen noch draghen en sal noch hae(r)/
daghen noch moeyen buyten lants bi hem selve(n) of by yemant/
anders in meliori for(ma) Bekennende en(de) v(er)lijende openbaerlic/
so wae(r) hi daer jegen dade in e(n)nig(er) manie(re)n dat hi dan/
wae(re) en(de) zijn soude zoenbreke en(de) peysbreke en(de) sijn lijf en(de)/
sijn goet v(er)boert soude hebbe(n) ond(er) alle he(re)n en(de) richte(re)n daer/
ond(er) hi vonde(n) sal w(er)den Behoudelic dien eest dat hi der/
selv(er) joff(rouwe) m(ar)griete(n) sijnre moed(er) yet te eyssche(n) oft aen te/
spreke(n) heeft dat hi dat doen mach mette(n) recht cor(am)/
nycholo kersmake(re) burg(i)mag(ist)ro ac judoco absoloens et/
ar(nol)[do] vanden velde scabinis lovaniensib(us) anno xiiii[c] xxxv/
f(er)ia 3[a] post d(omi)nicam palmar(um)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick