SAL7729, Act: V°336.2 (293 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°336.2  
Act
Date: 1436-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-08 by kristiaan magnus
It(em) heeft geloeft de voirs(creven) peter dat hij lijsbetten wedewe jans wilen/
denijs van lyere jegen den voirs(creven) gheerde zeghers en(de) jegen ene(n) yegelike(n)/
anders tot eweghen dagen quijt vy vry en(de) scadeloes houden sal van/
allen laste scaden en(de) moeyenissen die hue(r) om der voirs(creven) goedingen/
willen vanden voirs(creven) gheerde zeghers oft van yemande anders tot/
e(n)nig(er) tijt aengedaen oft toecomen mochten sonder argelist en(de) ter/
goeder meyninghen cor(am) pynnoc milite wittema(n) aprilis xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick