SAL7729, Act: V°373.2 (330 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°373.2  
Act
Date: 1436-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-17 by kristiaan magnus
Cond sij alle(n) liede(n) dat arnt vand(er) stegen dieme(n) heet va(n) os/
sone claes vand(er) steghen dieme(n) heet van os die na de heerlicheyt/
ons genedichs he(re)n des h(er)toge(n) van bourg(oign)[en] en(de) va(n) brabant en(de)/
na zijnre stat recht va(n) loeve(n) comen en(de) geleydt is tot tot alle(n)/
de(n) onberuerlike(n) goeden [sanders vand(er) steghen natuerlic sone arnts wilen vand(er) stege(n) va(n) os] in huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemden/
eeusele(n) bossche wijng(ar)de wate(re) tsijse pacht [renten] en(de) erfpacht met/
alle(n) en(de) yegewelken hae(re)n toebehoirte(n) inde p(ro)chien van ned(er)hockesele/
van campe(n)hout van b(er)ghe bi campe(n)hout van humelghem/
van steynhockesele van meldbroeck van poety van heembeke/
en(de) van peerke en(de) elswae(r) so wae(r) si in brabant geleghe(n) sijn/
in jegenwordichheyt d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft gekent en(de)/
v(er)lijdt openbaerlic dat de voirs(creven) claes vand(er) steghen sijn vad(er)/
de voirs(creven) goede [met alle(n) hue(re)n toebehoirte(n)] hebben hantplichte(n) hante(re)n en(de) gebruyke(n) sal/
also langhe als de selve claes sijn vad(er) leven sal en(de) niet/
lang(er) niet wed(er)staende den beleyde voirscr(even) c Hier/
wae(re)n ov(er) py(n)noc abs(oloens) maii xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick