SAL7729, Act: V°395.3 (345 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°395.3  
Act
Date: 1436-06-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-08 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) geresen was tusschen lucas/
van erpe gheerlex sone [in deen side] en(de) clase va(n) erpe in dande(re) va(n) dat/
de vors(creven) lucas meyndt dat de vors(creven) claes va(n) hem genomen/
heeft lx sw(aere) crone(n) daer hi mer [vrancr(ijx)] dornicsche cronen gehadt en/
soude hebbe(n) So sijn de selve p(ar)tien [des] come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeven/
en(de) hebbe(n) hen vande(n) vors(creven) stote en(de) va(n) allen ande(re)n saken die doen/
tot de(n) ande(re)n te segge(n) heeft tot opte(n) vors(creven) dach va(n) heden
gekeert/
en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n te weten in/
h(er) otten de h(er)toghe canonick regulier des godshuyse va(n) s(in)[te] g(er)trud(en)/
va(n) loeve(n) en(de) arnde vander molen op also dat si hae(r) segge(n)/
seggen en(de) uutene(n) sele(n) op dat sijs van accorde sijn bynne(n) viii/
dage(n) naest co(men)[de] gelovende vast en(de) gestedich te houde(n) so ware(n)/
pynnoc calstr(is) junii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick