SAL7729, Act: V°74.1 (76 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°74.1  
Act
Date: 1435-08-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-18 by kristiaan magnus
Van woute(re)n en(de) petren vande(n)/
zijpe dieme(n) heet capellema(n)/
Uut dien dat wouter en(de) peter vanden zijpe dieme(n) heet capellema(n)/
gebruede(re) die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt sijn/
tot den goeden h(e)r(e)n jans wilen vande(n) zijpe cape dieme(n) hiet capel/
lema(n) hoirs brueders met der stat brieve(n) hadden doen ontsette(n) drie/
dachwant lands gelege(n) inde voirs p(ro)chie van nosseghem bij der/
houteyken tusscen de goede des godshuys van cortenb(er)ge en(de)/
vranx rolibox dwelck jan marscalc en(de) beatrix nijs sijn moed(er)/
hadden doen besette(n) met den meye(r) van nosseghem ende de/
voirs(creven) p(ar)tien op den dach van hede(n) dach hadden voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) Soe hevet tvo(n)n Dair de voirs(creven) jan mair/
scalc noch sijn moeder niet come(n) en sijn den voirs(creven) gebruede(re)n/
versueken(de) datme(n)se houden woude in hoe(re)n beleide vande(n) voirs(creven) goede(n)/
soe hevet tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van lov(en) gewijst eest dat de wed(er)p(ar)tie/
der voirs(creven) gebruede(re) niet en comdt ten opstaen smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) dan den voirs de selve gebruede(re) houde(n) sal/
in hoe(re)n beleide also v(er)re als noch voir scepen(en) van lov(en) come(n) es/
py(n)noc abs(oloens) wit(te)[ma(n)] hug(ar)de(n) velde naen aug(usti) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-12 by Agata Dierick