SAL7729, Act: V°82.1-V°83.1 (85 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°82.1-V°83.1  
Act
Date: 1435-09-03

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Van janne peters/
Het sijn come(n) in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeve(n) inde banc aldaer een willem van oest(er)hout in deen/
side en(de) jan peters van oest(er)wijc uuter prochie(n) van olen/
die na de(n) rechte d(er) stat van loeve(n) comen en(de) geleydt is tot/
de(n) goeden jans wilen van morchoven diemen heet spapen/
in dande(re) daer de vors(creven) willem van oest(er)hout een aensprake/
gedaen heeft tot de(n) vors(creven) janne peters vande(n) goeden hier/
na bescreve(n) Inde(n) yersten van vii dach(mael) beemds of daer/
omtrent gehete(n) de(n) quaethovenbeemdt gelege(n) inde p(ro)chie van/
west(er)le tussche(n) de goede jans geronx en(de) de goede h(er)mans alite(n)/
Ite(m) van ene(n) stuck beemds gehete(n) de sart gelege(n) te zoerle/
tussche(n) de goede des heylichs gheests van west(er)le en(de) de goede/
wouters vand(er) west(er)le [morte(re)] Ite(m) van ene(n) stuck lants gehete(n) mole(n)velt/
gelege(n) ond(er) de banck van tong(er)loe neve(n) de goede des gods/
(huys) van tong(er)loe [en(de)] bide strate aldaer Ite(m) va(n) ene(n) huyse en(de)/
hove met zijnre toebehoirte(n) gelege(n) inde p(ro)chie van tong(er)lo tussche(n)/
de goede des godshuys va(n) tong(er)lo en(de) de goede jans jannes/
It(em) van ene(n) stuck lants gehete(n) tgroetblock gelege(n) aldaer/
tussche(n) de goede lyevijn zuetmans en(de) de strate geheten/
scaepdijck Ite(m) van ene(n) halve(n) boende(r) lants gehete(n) thalfboend(er)/
gelege(n) ald(aer) tussche(n) de strate staphans voirs(creven) en(de) de goede/
des vors(creven) godshuys van tong(er)loe It(em) van ene(n) block lants/
gehete(n) tgarsblock gelege(n) tussche(n) de goede des vors(crven) godshuys/
va(n) tong(er)loe en(de) de goede vors(creven) lievijn zuetemans It(em) van/
i zillen lants gelege(n) ald(aer) tussche(n) de(n) gruenenwech en(de)/
de goede des selfs lyevijn zuetmans It(em) van ene(n) stuck/
lants gehete(n) de(n) strijpt gelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede des/
voirs(creven) godshuys van tong(er)loe en(de) de h(er)strate ald(aer) It(em) van/
ene(n) dachmael beemds gelege(n) opte nethe neve(n) de goede kerstiaens/
van varendonck dat ov(er) ander jae(r) verspringt en(de) v(er)andert/
/ jege(n) janne vande(n) gore It(em) van ene(n) eeusele gehete(n) de roest/
gelege(n) neve(n) den scaepdijck tussche(n) de goede des vors(creven) lievijn zuetma(n)s/
en(de) de strate ald(aer) Ite(m) van vier stucke(n) heyden gelege(n) ald(aer) tussche(n)/
de goede jans vande(n) schoe(re) en(de) lievijn zuetmans voirscr(even) en(de) de goede/
jans vanden nuwenhuyse en(de) oec willems beckers Seggende de/
selve willem van oest(er)hout principalike(r) en(de) ond(er) al ande(re) meer reden(en)/
dat een jan wilen bax hem de vors(creven) goede met heylwigen bax/
docht(er) hubrechts wile(n) bax die brued(er) was des vors(creven) jannes in hu/
welik(er) vorw(er)de(n) gegeve(n) hadde op seke(r) voege(n) also de selve willem/
dat dede v(er)claren en(de) glijc hi dat boet te thoenen en(de) gelijc hi/
oec thoenisse met ande(re)n poente(n) daer op leydde Daer op de/
vors(creven) jan peters sijn v(er)antwerden dede met vele redene(n) die hi daer/
dede segge(n) en(de) besunder met twee p(ro)cessen van gedinghe/
die cortelinghen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven vanden vors(creven) goede(n)/
geweest hadde(n) tusschen de(n) vors(creven) janne van morchoven indeen zide/
en(de) tussche(n) wille(m)me van daelhem nat(ur)lic soen willems wile(n) van/
daelhem en(de) janne van boexstel diemen heet lordens die geleydt wae(re)n/
tot den goeden jans van eppegheem en(de) lijsbette(n) sijns wijfs lijsbrecht/
govijs en(de) lijsbette(n) van oest(er)hout zijns wijfs indande(r) die recht/
erfgenamen geweest souden zijn en(de) wae(re)n des voirs(creven) willems va(n) oest(er)hout/
als mombour kath(er)ine(n) sijns wijfs aengewijst wae(re)n gelijc beyde de/
p(ro)cessen voe(r)gheruert voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banc/
aldaer gelesen worden En(de) in welken v(er)antw(er)de(n) de voirs(creven) jan peters/
voert dede segghen dat des voirs(creven) willems wijf van oest(er)hout/
langhe en(de) te vore(n) doet was eer de vors(creven) wile(n) jan bax van/
live t(er) doet qua(m) en(de) dat daer om de vors(creven) goede na d(er) banck recht/
daer ond(er) die gelege(n) zijn tot de(n) vors(creven) wille(m)me van oest(er)hout niet/
comen en mochte(n) noch sculdich en wae(re)n te comen al hadde oec/
also geweest dat hem de vors(creven) goede in huwelik(er) vorw(er)den/
gegeve(n) hadde(n) geweest Dwelc de vors(creven) jan peters/
/ boet te thonen gelijc hi dat openbairliken met scepenen/
van west(er)le thoende Te wete(n) dat der banck recht claerlic/
wae(r)
also dat na al desen de meye(r) van loeven maende/
de scepen(en) van loeven die wijsden voe(r) voe(r) en vo(n)nisse/
na aensprake na v(er)antw(er)de(n) na thoe(n)nisse en(de) na al dats voe(r)/
hen comen wae(r) dat alsulke(n) aensprake als de vors(creven) willem/
van oest(er)hout gedaen hadde tot de(n) vors(creven) goeden dat die den/
voirs(creven) janne peters aen sine(n) beleyde vande(n) selve(n) goeden/
gheen onstade doen en sal Cora(m) d(omi)no lud(ovico) py(n)noc milite/
judoco absoloens henrico de calstris waltero witteman joh(ann)e/
de hug(ar)de(n) ar(nol)[do] vanden velde en(de) will(el)mo naen/
scab(inis) lov(aniensibus) septembr(is) t(er)cia anno xxxv
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick