SAL7729, Act: V°90.1 (88 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act
Date: 1435-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-20 by kristiaan magnus
Van stasse ende henricke(n)/
tribouts gebruede(re)n/
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) stas en(de) henrik/
trybouts gebruede(re) die nae den rechte der stat van loven(e) come(n)/
en(de) geleidt sijn tot den goeden jans van boesscot soen arnts van boesscot/
in deen zijde ende jan van boesscot voirscr(even) in dande(re) Dair de voirs(creven)/
gebruede(re)n ond(er) den ande(re)n versochten datmense vande(n) goede(n) hier/
nae bescreve(n) houden woude in hoe(re)n beleide bij veel en(de) notablen/
redene(n) die sij dair toe deden segge(n) Ierst van ene(n) beemde gehete(n)/
de vranken donck gelege(n) te beetheke(m) tusschen de goede h(e)r(e)n henrix/
vand(er) rivie(re)n en(de) gheerts van diest It(em) van ene(n) beemde gelege(n) inde/
scoffe tot arscot tussce(n) de goede sheylichs gheests van arscot en(de) tgast/
huys van arscot Item van ene(n) beemde gelege(n) te weerde tussce(n) de/
goede willems vand(er) meynartshove(n) en(de) de deeme(r) Ite(m) van eenen/
stucke lands gelege(n) neven den langenberch tussce(n) de goede yden huc/
kentheens en(de) jans van waenrode It(em) van eene(n) wijng(ar)de gelege(n) opte(n)/
dorenberch tussce(n) de goede jans van nuwerode en(de) jans stypelart Item/
van ene(n) wijng(ar)de(n) gelege(n) te ghymele tussce(n) de goede lauwreys griete(n)/
en(de) jans luyte(n) Item van huyse en(de) hove met sijnre toebehoirte(n) gelege(n)/
opte(n) scaluyn tussce(n) de goede jans trybouts en(de) yden van aschbroeck/
Item van eenre heerlicheit gelege(n) te ro(m)melede dieme(n) te leene/
helt van de(n) he(re) van elde(re)n It(em) van (½) boend(er) bosch geleg(en) te ro(m)melede/
gehete(n) de doude else It(em) van xiiii rijnsche(n) gul(den) erflek(er) rente(n) aen/
en(de) op zeke(r) pande en(de) goede gelege(n) gehete(n) joffrouwe yden velt ge/
lege(n) tarscot datme(n) te leene helt vande(n) he(re) van arscot It(em) van ene(n)/
rinscen gul(den) erf tsijs op ene(n) beemt pet(ers) sluyte(re) gelege(n) inde lange/
beemde It(em) huys van ene(n) huyse en(de) hove met sijnre toebehoirte(n)/
gelege(n) tarscot opte marct tusscen de goede jans van lylle en(de) gords/
van zallake(n) v It(em) van alsulk(er) have(n) als de voirs(creven) jan houden(de) was/
en(de) nu sijn inde(n) huyse(n) dair de selve jans wonechtich was [es] geleg(en)/
te beethekem Ende de wed(er)p(ar)tie alrehande redene(n) ter cont(ra)rien/
diene(n)de dede segge(n) en(de) allige(re)n also dat ten eynde en(de) ten uutd(ra)ge/
bij lange(n) v(er)volge en(de) p(ro)cesse van rechte de scepen(en) van lov(en) bij ma/
nissen des meyers van loven(e) wijsde(n) voir een vo(n)nis datme(n) de/
gebruede(re) tribouts vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude in hoe(re)n beh beleyde/
cor(am) pynnoc milite abs(oloens) calst(ris) wittema(n) hug(ar)den sept(embris) x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick