SAL7730, Akte: R°231.1-V°231.1 (224 van 429)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°231.1-V°231.1  
Act
Datum: 1436-12-29

Transcriptie

2018-12-11 door Yves Sergeant
Van gheerde van dyeven/
Inden gedinge dat nu onlanx voir meye(r) en(de) scepen(en) van wiltsel geweest/
is tusschen gheerde van dyeve(n) in deen zijde ende wille(m)me en(de) pete(re)n vand(er)/
dyle ende goerde wijbrechts als wittich man lijsbette(n) vander dylen sijns wijfs/
suster des voirs(creven) willems en(de) peters in dander zijde van ene(n) wege die de/
selve gheert van dyeve(n) eysschende was doer over derve der een st(ra)te/
die plach te gaen vande(n) royters ha(m)me aen de oude dyle en(de) tot de(n) ha(m)me/
ter dylen en(de) tot opte dyle en(de) also voirt ov(er) den ham ter dyle tot maes/
vonde(re)n toe ute gaen tot der molen en(de) der ca(m)men van wijchmale/
dwelc des voirs(creven) gheerts erve is heeft des voirs(creven) gheerts van dyeve(n)/
wairheit gedragen yerst gemaent x goede mans op hoe(re)n eedt hoe(r)/
bester conden oft dair niet en ghinc ov(er) xxx jae(r) en(de) dage een strate oft/
wech aen die oude dyle vande(n) royters ha(m)me tot de(n) da(m)me ha(m)me ter dyle/
en(de) tot der dylen en(de) also voert ov(er) den ham ter dyle tot maes vonde(re)n droege(n)/
sij op hoe(re)n eedt dat hen wel kenlic wae(r) dat sij dair een strate hadden sien/
staen tusscen de oude dyle en(de) die goede wilen jans vand(er) dylen en(de) die/
strate uutgemaect met eenre haghen tot den ha(m)me ter dyle en(de) datme(n)/
doen aldair voer tot de(n) ha(m)me ter dyle en(de) ov(er) den ham ter dyle ov(er) een spicht/
aen maes vonde(re) en(de) waerme(n) hene(n) sijn woude te opene(n) tide als dat zae(re)n/
velt open ghinc die sulke van een? seide ov(er) xxxv jair en(de) meer die sulke/
ov(er) xl jair m(e) die sulke ov(er) lx jae(r) voirt dede hij hen mane(n) of sij dair/
yema(n)t hadde(n) sien scutten of ke(re)n doen name(n) sij op hoe(re)n eedt dat sij dair/
nyema(n)de te die(r) tijt en sage(n) scutte(n) noch ke(re)n Voirt gemaent iiii goede ma(n)s/
op hoe(re)n eedt oft jan van wijchmale des voirs(creven) gheerts voirsete dien wech/
in voerleden(en) tijde niet op gewonne(n) en hadde met rechte doe(r) dat goet doen/
name(n) sij op hoe(re)n eedt dat hoir beste conde wae(r) dat die meyer van wiltsel(e)/
dair een waerheit op besat en(de) dat doen ope(n) gewijst wairt en(de) opgedae/
waert hen voirt gemaent hoe lange dat des lede(n) sijn mocht seide(n) sij dat/
des lede(n) is tusscen xxvi jae(r) en(de) xxviii Voirt wairt gemaent den selve(n) oft/
sij niet en hadden sien open liggen die strate en(de) alle ma(n)ne dair ov(er) vae(re)n/
en(de) of sij den ham ter dyle niet en hebben sien ov(er) gaen gelijc den zae(re)n velde/
tot half aprille doen name(n) sij op hoe(re)n eedt dat sij die strate dair hadde(n)/
sien gaen aldair en(de) die beesten op hadden sien hueden en(de) allema(n) dair/
ov(er) voer van wair hij qua(m) en(de) wair hij hene(n) sijn woude en(de) dat sij den ham/
ter dyle e oeyt hebben sien ov(er) gaen gelijc den zae(re)n velde tot half
//
aprille noch droege(n) sij dat jan van wijchmale ter dier tijt dair gheen/
goede achter en hadde ligge(n)de Droege(n) noch iii goede mans op hoe(re)n/
eedt dat hen wel kenlic wae(r) dat sij dair een strate hadde(n) sien gaen/
vande(n) royters ha(m)me tot de(n) ha(m)me ter dyle op deen eynde in vae(re)n en(de)/
op dander eynde uut van waer die liede quame(n) en(de) tot der maes/
vonde(re)n en(de) vand(er) maes vonde(re)n ter mole(n) wairt en(de) dat sij dat gesien/
hadden ov(er) xxxv jae(r) Voirt droege(n) ii goede mans dat sij selve die/
beeste(n) gehuedt hadden op die strate en(de) dat sij dair te die(r) tijt nieman(de)/
en sage(n) scutte(n) met meer wairheide(n) die hij noch leidde sijn sake/
verschoenende Des voirs(creven) gheerts wederp(ar)tie thoende alrehande sake(n)/
hen weynich tot hoe(re)n rechte diene(n)de en(de) onder den ande(re)n thoende/
sij met ii goede(n) mans dat dat hoetvo(n)nisse wijsde dat dair enen/
wech gaen soude tot den ha(m)me ter dyle te zade en(de) made en(de) den/
lieden huer goet te vue(re)n? Voirt thoende sij dat met iii goede(n) mans/
dat sij dat goet dair gheert den wech ov(er) hebbe(n) wilt hebben sien/
liggen geslote(n) ov(er) xxx jae(r) en(de) daghe mee deen vande(n) drien droegh/
xxx jaire luttel myn of meer Also dat de scepen(en) van loven(en) ten bijbreng(en)/
vande(n) scepen(en) van wiltsele die dair om aen hen quame(n) ten hoode geve(n)/
den voirs(creven) scepen(en) van wiltsel voir een vo(n)nisse dat gheerde van dyeve(n)/
sine(n) wech volgen sal gelijc als sijn wairheit gedragen heeft P(rese)ntib(us)/
om(n)ib(us) scabinis v die me(n) xxix die mens(is) dece(m)br(is) vel c(ir)citer/
Anno xiiii[c] xxxvi
Nagekeken doorWalter Winnelinckx , kristiaan magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-02-03 door xavier delacourt