SAL7730, Act: R°255.3-V°255.1 (247 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°255.3-V°255.1  
Act
Date: 1437-02-07

Transcription

2019-03-06 by Yves Sergeant
Item al eest also dat dese guedinge voirscr(even) aldus geschiet/
en(de) gedaen es so eest nochtan openbairlic vorwerde en(de)/
ond(er)sproken dat de voir(screven) jan van raetshove(n) alle sijn goede/
voirscr(even) lossen en(de) quijten mach tusschen dit en(de) pinxsten/
naestcomen(de) met vijfhondert peters d(er) mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n des h(er)toge(n) van burg(oign)[en] en(de) van braba(n)t voir datu(m)/
des briefs gemu(n)t oft de weerde dair af in ande(re)n goede(n)/
goude sond(er) dan yet meer dair af te gheve(n) En(de) oft/
de selve jan van raetshove(n) de voirs(creven) v[c] peters te pinxsten/
voirscr(even) nyet en betaelde so eest voert vorwerde dat/
dan nochtan de selve jan van raetshove(n) sijn voirs(creven) goede/
noch lossen en(de) quijten mach tusschen dan en(de) tsent andries/
misse dair na sond(er) myddel volgen(de) metten voirs(creven) vijfhond(er)t/
peters en(de) met xxv mudden pacht corens van thienen/
d(er) maten van thienen goest goet en(de) cusbair en(de) te thiene(n)/
te leve(re)n En(de) te wat tide het sij vo(r)e oft nae van beyde/
de t(er)mijne(n) voirscr(even) de voirs(creven) jan van raetshove(n) sijn goede
//
inder vueghen als voirscr(even) es gelost en(de) gequijt sal hebbe(n) So/
es claerlic bevorwert en(de) ond(er)sproken datmen dan ter stont/
de voirs(creven) guedinge te nieute doen en(de) a(n)nichele(re)n sall en(de)/
die en sal van gheenre weerden sijn ende dan sall oic de/
selve jan van raetshove(n) ter stont over en(de) te hemwart/
hebben alle de scepen(en) brieve van loeven(en) die bernart/
wilen van bourdeel voirs(creven) sprekende hadde opde goede des/
voirs(creven) wilen jans van raetshove(n) en(de) die en selen dan voertaen/
van gheenre weerden sijn noch gehouden werden Mer/
oft also gebuerde dat god verhueden moet dat quame/
tot den lesten termijne voirscr(even) en(de) de voirs(creven) jan van raetshove(n)/
dan sijn voirs(creven) goede nyet en loste en(de) tgelt en(de) tcoren niet/
en betaelde So eest dan claerlic noch vorwerde ende/
ondersproken tusschen de voirs(creven) partien datmen dan der voirs(creven)/
joffr(ouwe) godfroit hue(re)n sone en(de) gheerde vanden hove de/
brieve vand(er) voirs(creven) guedingen ter stont maken sal en(de) hen/
die ov(er)gheven om hen voert met dien brieve(n) en(de) met/
hue(re)n ande(re)n voerbrieve(n) voert na den rechte d(er) stat van/
loeven(en) op de goede des voirs(creven) jans van raetshove(n) te/
behelpen ter goeder meyni(n)gen en(de) all sond(er) argelist also/
hen dat na hue(re)n vryen wille gelieven sal te doen/
[sond(er) den voirs(creven) ja(n)ne van raetshove(n) e(n)nich rechte inde voirs(creven) goede te behouden]/
Ende met des(en) dedingen sal alsulken gedinge als een/
lange wile tusschen de voirs(creven) partien vanden voirs(creven) goede(n)/
voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gehangen heeft te/
male cesseren berusten en(de) te nieute sijn eisdem
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt