SAL7730, Act: R°273.1 (270 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°273.1  
Act
Date: 1437-02-18

Transcription

2019-07-17 by Yves Sergeant
Item dit es een voerwaerde en(de) een comenscap gheschyet/
tusschen h(er) claes den hertoghe p(er)soen van orsmale op een side/
en(de) d lodewijch den hertoghe sinen broed(er) op dand(er) side/
Item inden eersten dat h(er) claes voers(creven) heeft v(er)cocht sinen broed(er)/
voers(creven) een hof met sijnder toebehoerten gheleghen in die/
prochghee van borchheem by wyeelst al daer op al sulken/
condicie en(de) voerwaerde als hier nae bescreve(n) steet dat/
es te weten inden eersten op allen den kommer di daer uut/
gheet en(de) op allen v(er)letten dat daer op v(er)ledt es en(de) op/
allen den cost di daer aen gheleyt es en(de) op allen den cost/
vander ghoedingghen En(de) op di voorwaerde dat h(er) claes/
vors(creven) sal hebben enen scepenen brief va(n) bruesele dy me(n)zie/
makende es va(n) ender su(m)men ghelds va(n) omtrent c/
en(de) xxxvii croenen Item soe sal h(er) claes vors(creven) oec hebben/
v ghulden peters erffelec opd selve hof vors(creven) op die condicie/
dat lodewijch vors(creven) di sal moeghe(n) bewisen en(de) besetten in alle(n)/
toe come(n)de tide als hi kan en(de) mach op goede seker pande di/
alsoe ghoet soelen sijn als den pant vors(creven) es oft ghoeden/
luden dunct dat moegheleec es/
Item noch es voerwaerde dat h(er) claes vors(creven) heeft gheloeft/
lodewijch sine(n) broed(er) vors(creven) te ghoeden voer hof en(de) voer he(re)/
oft te loeve(n) ghelijc als dat behoeve(n) sal hier was bi wilhe(m)/
der wert int ghulden sweert en(de) jan van wilde(r) der winne/
van berchheem en(de) jho(ann)es jacobs knecht h(er) claes vors(creven) de/
hertoghe Dit was ghedaen int jaer ons he(re)n m cccc en(de)/
xxxvi op den xviii dach van februario
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt