SAL7730, Act: R°329.3 (314 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°329.3  
Act
Date: 1437-03-28

Transcription

2020-03-15 by Yves Sergeant
It(em) hebbe(n) de selve p(er)sone geloeft te setten een goet/
houten cruce ter plaetsen daer de he(re) van rotselaer/
jonck(er) henric van rotselaer sijn brued(er) en(de) jannes vand(er) hofstat/
en(de) ande(re) die bid(er) voirs(creven) zoenen geweest hebbe(n) ordine(re)n selen/
daer dat behoert te staen oec tusschen dit (et) sinxten/
naest comende eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt