SAL7730, Act: R°350.3-V°350.1 (338 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°350.3-V°350.1  
Act
Date: 1437-04-17

Transcription

2020-09-04 by Yves Sergeant
It(em) want stoet en(de) geschille opv(er)staen en(de) geport sijn tussche(n)/
andriese van maboge als clerck vanden leenboeke des heerscaps/
van diest in deen side en henricke de voeght va(n) meerhout/
in dande(re) van seke(re)n heerweden die de selve andries eysschende/
es van seke(re)n goeden leengoeden gelijc goessen wile(n) de/
voeght die te houden plach en(de) die den selve(n) heerscap/
mette(n) vonnisse d(er) ma(n)ne vande(n) leen voirs(creven) voe(r) gebreck vanden/
voirs(creven) heergheweden aenghewijst zijn tot aen d(er)re tijt
//
dat hem vande(n) voirs(creven) heergewede(n) genoech gedaen sij So/
sijn de vors(creven) p(ar)tijen des come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeven en(de)/
hebbe(n) hen vanden selve(n) stote [eendrechtichlic] geleert en(de) gesubmitteert in seggen/
en(de) vriendelike yffene(re)n te wete(n) in h(ere)n lodewijcke pynnoc ridde(r)/
burg(er)meest(er) va(n) loeven diericke(n) vande(n) elzen en(de) meest(er) gielijse/
vand(er) stoct secretar(ijs) d(er) va stat va(n) loeven oft inde twee/
van hen Op also dat de vors(creven) andries sine(n) eysch vande(n) vors(creven) stote/
maken sal bynnen en(de) dien de(n) vors(creven) segge(re)n ov(er)geven sal bynne(n)/
xiiii nachte(n) naest comende Daer op [dan] de vors(creven) henr(ic) sijn v(er)ant/
werde(n) maken en(de) ov(er)gheve(n) sal den selve(n) segge(re)n bynne(n) xiiii/
nachte(n) d(aer) na sond(er) myddel volgende welke segge(re)n beyde aensp(ra)ke/
en(de) v(er)antw(er)den ov(er)gehadt hae(r) segge(n) [eendrechtichlic] uuten(en) en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen/
bynne(n) xiiii nach d(aer) na staphans volgende Gelovende de vors(creven)/
p(ar)tien vast en(de) gestentich te houden so wes de voirg(enoemde) goede/
segge(re)n vande(n) stote voirs(creven) eendrechtichlic segge(n) en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n/
sele(n) sond(er) argelist cap(elle)[man] smet ap(ri)lis xx/
te wete(n) des sat(er)daeghs na misericordia
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt