SAL7730, Act: R°352.3 (342 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°352.3  
Act
Date: 1437-04-22

Transcription

2020-09-18 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat henric valkenborch sone willems valkenborch/
heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genomen heeft van henricke(n)/
vand(er) calstren [thien] elf dachmael lants luttel min oft meer gelege(n)/
in twee stuck gelege(n) aende loe d(aer) af dat deen stuck/
houdende een boend(er) es gelege(n) neve(n) de goede jans de pryke(re)/
dand(er) stuck houdende vi dach(mael) es gelege(n) opt merken neve(n)/
de goede mathijs davijds Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynnen/
va(n) half m(er)te naest voe(r)leden ene(n) t(er)mijn van neghen jae(r) langc/
d(aer) na eenp(er)lic volgende elx jaers daer en bynne(n) om xi mudde/
rogs goede en(de) payabel m(et) wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereydt/
d(er) maten van loeve(n) ts(en)[te] andries misse apostels te betale(n) en(de) te/
loeve(n) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
v(er)volghde schout En(de) sal de voirs(creven) wyn tboende(r) lants voirs(creven) ten/
eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijn laten besayt met rogghe op vier drie/
getide voere(n) en(de) dand(er) sesse dachmael lants eens o(m)megedaen/
It(em) sal de vors(creven) wyn de vors(creven) t(er)m goede sine(n) t(er)mijn lanc/
duer(ende) wel en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ven gelijc sine(n) reengenote(n)/
bove(n) en(de) beneden cap(elle)[ma(n)] smet ap(ri)lis xxii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt