SAL7730, Act: R°367.1 (359 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°367.1  
Act
Date: 1437-05-02

Transcription

2020-12-15 by Yves Sergeant
It(em) heeft de p(ri)oer vanden throen voirs(creven) gesett ond(er) den wissele(r) vii[c]/
en(de) lxviii peters lii placke(n) voe(r) den peter na dordinancie vande(n) lande/
van brabant tot behoef mijns he(re)n van rotselaer Op also so wanneer/
de voirs(creven) m(ijn) he(re) van rotselaer de(n) vors(creven) godshuyse vanden throne genoech gedaen/
sal hebbe(n) voe(r) onsen gened(igen) he(re) voe(r) trecht va(n) loeven en(de) voe(r) trecht va(n)/
antw(er)pen van ene(n) beemde geheten den hoertbeemdt houdende inde mate/
iiii boende(r) oft daer omtrent gelege(n) te pulle gelijc de vorwerden d(aer) af/
inhebbe(n) dat dan de(n) vors(creven) he(re) va(n) rotselaer tvoirs(creven) gelt volgen sal en(de)/
niet eer noch in al noch in deel ten sij dat de vorw(er)den volschiet zijn/
En(de) heeft geloeft de vors(creven) wissele(r) te wete(n) jan gielijs dat hi tvors(creven) gelt/
m ni(m)mermeer ov(er)geven en sal ten si bi weten wille en(de) (con)sent sprioers/
voirg(enoemt) ov(er)wynghe iunior smet maii s(ecund)[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt