SAL7730, Akte: V°240.1 (231 van 429)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°240.1  
Act
Datum: 1437-01-22

Transcriptie

2018-12-16 door Yves Sergeant
Van jaspar hebstaps/
Item van alsulken stote als geweest is tusschen henricke(n) trappart/
en(de) janne van ranshem die na den rechte d(er) stat van loeve(n) comen/
en(de) geleidt is tot den goede(n) des selfs henrics in deen side en(de) jasp(ar)/
hebstaep die zijnre natuerlik(er) docht(er) heeft in dande(re) van vijf/
mudde(n) rogs d(er) maten van turnhout erflex pachts die de vors(creven)/
henric den vors(creven) jasp(ar) met kath(er)ine(n) sinen wive docht(er) nat(uer)lic des/
vors(creven) henrics in huwelik(er) vorw(er)den gegeve(n) heeft op een huys/
en(de) hof met allen sine(n) toebehoirte(n) des vors(creven) henrics trapparts/
gelege(n) tot out turnhout aende gemeynstrate en(de) bide aa aldaer/
en(de) biden goede(n) kath(er)ine(n) tsjongen Es comen in jegenwordicheit/
d(er) scepen(en) van loeve(n) de vors(creven) jan van ranshem en(de) heeft geloeft open/
baerlic den vors(creven) jasp(ar) dat hi de(n) selve(n) jasp(ar) metten vors(creven) sinen/
beleyde jege(n) de vors(creven) vijf mudde(n) rogs erflex pachts noch jege(n)/
de(n) bodem noch gronde vande(n) goede(n) voirscr(even) nu(m)mermeer letsel noch/
hijnder doen en sal in negheenre manie(re)n mer sal de(n) vors(creven) jasp(ar) sijn/
recht d(aer) af volcomelic laten volghen Voert heeft gekendt en(de) gelijdt/
de vors(creven) henric trappart dat hi den vors(creven) jasp(ar) de vors(creven) goede voe(r)/
de voirs(creven) vijf mudde(n) rogs erflex pachts ov(er)gegeve(n) heeft hem/
daer toe in neghene(n) synnen e(n)nichs rechts meer daer toe/
vermetende noch behoudende Cor(am) roelofs et ov(er)wynghe iunio(r)e/
Anno xxxvii[o] me(n)s(is) januarii die xxii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-02-03 door xavier delacourt