SAL7730, Act: V°260.1 (255 of 429)
Search Act
previous | next
Act V°260.1  
Act
Date: 1437-02-18

Transcription

2019-03-26 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat jan de gouwe(re) in jegenwordich(eit)/
d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft v(er)huert en(de) bekendt dat/
hi v(er)huert heeft henricke(n) de gouwe(re) sine(n) sone de goede hier/
na bescr(even) Inden yersten alsulke(n) came(r) metten zolde(r) als de vors(creven)/
jan heeft [hadde] en(de) houdende was in een huys des vors(creven) henrics sijns/
soens gelegen te rode bi cortelke opte(n) smissenb(er)ch neive(n) de strate/
gaende te cortelke w(er)t It(em) een eeusele met sine(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
aldaer beneden de goede voirscr(even) tussche(n) de goede yden aleite(n)/
(et) st(ra)te gaende ten bruel w(er)t It(em) (½) dachmael beemds gelege(n)/
in roderbeemde aenden elst tussche(n) de goede des vors(creven) henr(ics)/
en(de) de goede machtelde(n) ve(re)noede(n) Te houden en(de) te hebben also/
langhe als de vors(creven) jan leven sal elx jaers daer en bynne(n)/
om vier gulden schilden [en(de) ene(n) halven] d(er) mu(n)te(n) van loeven vande(n) slaghe/
h(er)toge philipps h(er)toge va(n) bourg(oig)[en] en(de) van brabant of de/
w(er)de d(aer) af tsente mertens misse te betale(n) alle jae(re)/
also langhe als de voirs(creven) jan leven sal en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
v(er)volghde schout Gelovende de vors(creven) jan de(n) vors(creven) henricke(n)/
sine(n) soen vande(n) voirs(creven) hueringe(n) altijt genoech te doen also/
dat de(n) voirs(creven) henricke(n) also lange als de selve jan sijnen/
vad(er) leven sal vast en(de) seker sijn sal roelofs smacht febr(uarii)/
xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt