SAL7730, Act: V°355.2 (345 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°355.2  
Act
Date: 1437-04-24

Transcription

2020-09-28 by Yves Sergeant
In desen beleyde sijn uutgenomen de goede tsijse en(de) rente(n) die de voirs(creven)/
walt(er) vand(er) bulct gecocht en(de) gecreghe(n) heeft jegen ghijsbrechte taye/
oft yemant anders bynne(n) d(er) p(ro)chien va(n) we(m)mele van redeleghem en(de) d(aer)/
omtrent gelege(n) En(de) oec de goede die de selve walt(er) v(er)crege(n) heeft te/
ganshore(n) en(de) inde p(ro)chie van berchem en(de) sijn ande(r) goede mer de goede/
d(aer) de vors(creven) walt(er) va(n) wege(n) des vors(creven) walter claes vand(er) stegen ingegoedt is/
en(de) die de vors(creven) claes gehantplicht heeft [en(de) nu houdende es] die selve(n) d(aer) in gehoude(n) sijn en(de) anders/
negheen t(er) goed(er) meynnige(n) en(de) sond(er) argelist (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt