SAL7730, Act: V°382.3 (373 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°382.3  
Act
Date: 1437-05-15

Transcription

2021-01-19 by Yves Sergeant
Item mathijs ghijs die b ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van lov(en) beleit/
es tot allen den goeden have en(de) erve jans vanden dyke en(de) lijsbette(n) sijns/
wijfs en(de) de selve jan en(de) lijsbeth in jegewoirdicheide(n) der scepen(en) van loven(e)/
gestaen hebben openbairlic gekent en(de) gelijt dat wille(m) v(ere)nlute(n) brued(er) d(er) voirs(creven)/
lijsbette(n) gelost en(de) afgequijt heeft vijf mudde rogs der mate(n) van he(re)nthals/
erfs pachts die de voirs(creven) willem den voirs(creven) ja(n)ne vande(n) dyke en(de) lijsbette(n) sine(n)/
wive sculdich was en(de) geloeft hadde te verpande(n) op sek(ere) goede te nord(er)wijc/
gelegen uut ocsuyn van seke(re)n erfleke(n) goede(n) die de selve wille(m) tege(n) den voirs(creven)/
ja(n)ne en(de) sijn sij wijf gecocht en(de) v(er)crege(n) heeft in welke vijf mudde rogs voirs(creven)/
de voirs(creven) wille(m) sijn lossinge hadde soe wa(n)neer hem dat geliefde(n) elc mudde/
met xxxiii gul(den) peters en(de) een derdel van ene(n) pet(er) d(er) mu(n)te(n) sh(er)toge ph(ilip)s/
van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) en(de) met volle(n) pachte gelijc sek(ere) scepen(en) brieven/
van loven(e) van eenre mi(n)lek(er) yeffeni(n)ge(n) en(de) accoerde tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tien ge(nomen)?/
volcomelic begr[e]pen es En(de) hebbe(n) de voirs(creven) mathijs jan vand(er) dyke en(de) (et)c(etera) voir he(n)?/
hoir erfgename(n) en(de) nacomel(ingen) den voirs(creven) willem(me) v(ere)nlute(n) sijn goede oer en(de) erfgena(me)?/
vande(n) voirs(creven) vijf mudden rogs es erflix pachts volcomelic quijtgesconde(n) eis(dem)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt