SAL7731, Act: R°213.3 (212 of 431)
Search Act
previous | next
Act R°213.3  
Act
Date: 1438-01-16

Transcription

2021-05-04 by Dirk Symons
Van janne den rike barbier/
Tvonnisse tusschen den voirs(creven) janne de(n) rike in deen side en(de)/
jannes van doerne van zichne in dande(re) alse va(n) seke(re)n/
costen d(aer) af de voirs(creven) jannes van doerne de(n) vors(creven) janne de(n) rike/
aensprack seggende dat de vors(creven) ja(n) de rike hem die sculdech/
wae(re) op te richten mids macht van ene(n) segge(n) dat tussche(n) hen/
voe(r) scep(en)en va(n) loeve(n) uutgesproke(n) was gelijc dat inde(n) rechte gelese(n)/
w(er)t met meer redene(n) en(de) woerde die in aensp(ra)ke(n) en(de) v(er)antw(er)de(n)/
ald(aer) v(er)claert worden es dat alsulken aensprake als de vors(creven)/
jannes van doerne tot de(n) vors(creven) janne de(n) rike gedaen hadde den/
selve(n) janne de(n) rike gheen ontstade doen en sal cor(am) pynnoc/
lomb(ar)t abs(oloens) wittema(n) vynck boys januarii xvi anno p(rese)nti
ContributorsAgata Dierick
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-24 by Agata Dierick