SAL7731, Act: R°223.3 (228 of 431)
Search Act
previous | next
Act R°223.3  
Act
Date: 1438-01-23

Transcription

2019-07-30 by Dirk Symons
Item jan de inede en(de) willem van thiene(n) hebben gelooft ongesund(er)t/
en(de) ongesceiden ja(n)ne madeur vleeschouwe(re) van name(n) onderhalf/
last harinx vol en(de) zuet en(de) wel gepact mette(n) brande van antw(er)pe(n)/
tusschen dit en(de) sente m(er)tens misse naestcomen(de) te betale(n) en(de)/
ombegrepe(n) xiiii nacht dair nae en(de) te loven(en) te leve(re)n als/
vervolghde schout p(ri)mus vynck boys ja xxiii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick