SAL7731, Act: V°223.3 (229 of 431)
Search Act
previous | next
Act V°223.3  
Act
Date: 1438-01-23

Transcription

2019-04-09 by Dirk Symons
End(e) met desen brieve en salme(n) niet w(er)ken te wae(re) dat der /
vors(creven) wille(n) en(de) willem vande(n) rente(n) staphans voe(r)s(creven) in gebreke/
wae(re)n sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-08-24 by Agata Dierick