SAL7734, Act: R°49.1 (57 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°49.1  
Act

Transcription

2019-03-20 by René Laes
It(em) want den deken en(de) den gedeputerden vander faculteyt vanden artisten/
te loeve(n) totter selver facult(eyt) behoef thof en(de) de goede van binckem die toe/
te behoe(re)n plaghen der joffr(ouwe) van waenrode gelevert sijn voir gebrec van/
vijftich rinsch(en) gulden(en) erflek(er) renten die de voirs(creven) facult(eyt) daer op heeft en(de)/
henric van halen als naest erfgename qui(n)tens wilen van halen sijns vad(er)s/
op de selve goede gelden(de) heeft xvi ph(ilip)s schilde d(er) mu(n)ten van loeven(en)/
oec erf renten die oud(er) sijn dan de renten der voirs(creven) facult(eyt) soe ee es/
de voirs(creven) henr(ic) come(n) in tegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven en(de) heeft/
gekent en(de) verlijt dat de voirs(creven) facult(eyt) hem geleent heeft de voirs(creven) xvi/
schilde die die hem vielen xxi daghe in mey lestleden op alsulken voir/
werde waert also dat der voirs(creven) facult(eyt) de voirs(creven) betalinghe int/
recht niet passere(n) en mochte aen de ghene daer dat aen behoert/
om dat sijt met bedwanghe van rechte niet en gheven dat dan/
de voirs(creven) henri(c) hen de voirs(creven) xvi schilde tot huerd(er) manissen wed(er)/
gheve(n) sal als vervolghde schout oft ten meynsten sond(er) sijnen cost/
hen altoes hant en(de) mont leene(n) dat sijt mette(n) rechte des voirs(creven)/
henr(icke) aen de voirs(creven) goede vervolgen moegen sond(er) argelist vynck(enbosch)/
wynghe augusti v[ta]
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus