SAL7734, Act: R°74.1 (96 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°74.1  
Act
Date: 1440-08-27

Transcription

2018-11-07 by René Laes
Van joffr(ouwe) katlijnen weduwe jans wijlen/
thoenijs van bruessel/
It(em) also als de vors(creven) joffr(ouwe) katlijne mids gebreke van viii loeven(sche)/
guld(en) pet(er)s lijfpens(ien) begonnen hadde recht te vorde(re)n op de goede/
vand(er) glorietten liggen(de) in de p(ro)chie van wout(er)braken toebehoren(de) ja(n)ne/
vand(er) buecken De welke vorderinghe van rechte laurey(n)s vand(er)/
buecken die tsamen met h(er)ma(n)ne vand(er) stappen naden rechte d(er) stad/
van loeven(en) geleidt es tot des vors(creven) jans vand(er) buecken zijns brued(er)s/
goeden met d(er) vors(creven) stad brieve(n) hadde doen cesse(re)n en(de) d(er) vors(creven) joffr(ouw)/
op heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) in de banck aldaer dach doen/
bescheiden daer zij teghen den vors(creven) laureys in rechte come(n)/
es een cyrographie aldaer lesen doende vand(er) vors(creven) lijfpens(ien)/
en(de) den verond(er)pandene d(er) selv(er) (et)c(etera) Soe eest dat de scepen(en)/
van loeven(en) na aensprake en(de) v(er)andw(er)den tusschen de vors(creven) p(ar)tien/
geschiedende ter maenisse smeyers van loeven(en) gewijst hebben/
voe(r) een vo(n)nisse dat de vors(creven) joffr(ouwe) katlijne haer lijfpensie/
v(er)volgen mach op de goede vand(er) glorietten in den hof aldaer/
zij behoren m(ijnheer) als vanden leen en(de) den ande(re)n goeden d(aer)af salmen/
den vors(creven) laur(eys) houden in sijnen beleyde also voe(r) alst noch voe(r)/
de scepen(en) comen es cor(am) py(n)noc oppend(orp) rijke abs(oloens) ov(er)wy(n)ge/
vynkenb(osch) wynge scab(inis) augusti xxvii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus