SAL7734, Act: V°54.2 (70 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°54.2  
Act
Date: 1440-08-09

Transcription

2019-01-09 by René Laes
Cond zij alle(n) liede(n) dat willem de fuyck en(de) goert vand(er) st(ra)ten/
molders hebbe(n) geloeft ongesundert en(de) ongescheiden henricke de grove/
oec molde(r) vijfdalf mudde weyssincs goet en(de) payabel der maten/
van loeven te weten drie molevate weyssincs d(aer) af op en sat(er)daghe/
naist comende en(de) drie molevate d(aer) af des sat(er)daeghs daer naest/
volgende en(de) so voertaen van weken te weken d(aer) na sond(er) myddel/
volgende des saterdaeghs drie molevate rogs [weyssincs] daer af te betale(n)/
en(de) in daamolen te leve(re)n en(de) die te malen sond(er) molster of loen/
vande(r) vors(creven) henricken te nemen tot aen dier tijt toe dat de voirs(creven)/
schout geheellic en(de) al betaelt sal zijn en(de) telke(n) t(er)mijn als v(er)volghde schout/
opp(endorp) ov(er)wynghe aug(usti) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus