SAL7734, Act: V°86.1 (112 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°86.1  
Act
Date: 1440-09-10

Transcription

2019-01-09 by René Laes
Van daneele voet van arscot/
It(em) henric vand(er) coevoert soen jans vand(er) coevoert van arscot/
heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) landbreke/
te sijn dat hi om negheenre sake(n) wille die gheschiet mach zijn tot opte(n)/
dach toe van heden daneele voet oec van arschot nu(m)m(er)meer hatye/
vede wangonst noch viantscap doen noch draghe(n) en sal noch hem dage(n)/
noch moeyen bute(n) lants noch te kampe eysschen of hijnden [aen lijf noch aen goet] bi hem selve(n)/
noch bi nyema(n)t anders in negheenre manie(re)n Bekennende de selve/
henric so waer hi hier jegen dade dat hi dan wae(r) en(de) sijn/
soude zoenbreke en(de) peysbreke en(de) sijn lijf en(de) goet v(er)boert soude hebben/
ond(er) alle he(re)n [en(de) gherichte] d(aer) hij ond(er) vonde(n) sal w(er)den behoudelic dien eest dat/
de vors(creven) henric de(n) vors(creven) danele(n) voet yet te eysschen oft aen te/
spreke(n) heeft dat hi dat doen mach mette(n) rechte cor(am) d(omi)no/
lud(ovico) pynnoc milite (et) jasp(eri) absoloensn sept(embris) x[a(m)] anno xl[mo]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus