SAL7734, Act: V°97a.1 (133 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°97a.1  
Act
Date: 1440-10-17

Transcription

2019-07-04 by René Laes
Lieve geminde vriende wij bidde(n) u so wi begeerlixste moghen dat ghi willem de custe(re)/
goedinghe doen wilt uut onsen beleyde daer mede ghij tot onsen goeden geleidt zijt janne/
van edeghen amman van bruessele van xxii rijders lijfpensien tot ii liven en(de) tot de(n) liven/
die hij bege(re)n sal en(de) dat ghi henrice hem dat wilt laten doen want ons dat grote nootsaken/
doen en(de) wij gheven onse openbair consent daer toe en(de) is onse openbaer consent en(de) wille ende/
des en wilt niet laten in negheenre manie(re)n niet wederstaende dat den vors(creven) beleydtbrief tot/
onsen behoef daer leeght oft wat beveel dat daer af gedaen mach zijn van onsen weghen lieve/
geminde vriende des en laet niet [te] desen mael want anders waer . dus daer in geleghen/
grote(n) verderflike(n) scade ged(aen) zij met u gescr(even) xvii daghen in octo(bris) anno xl/
Jan van huerne he(re) van p(er)wez van waelhem/
van duffle van gheele en(de) herlaer (et)c(etera)/
tubbart bereet
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus