SAL7735, Act: R°85.2-V°86.1 (110 of 384)
Search Act
previous | next
Act R°85.2-V°86.1  
Act
Date: 1441-09-30

Transcription

2020-06-11 by xavier delacourt
It(em) hier nae volght van woirde te woirde de cedele die de voirs(creven) henric de smet int /
recht dede lesen Dit sijn deerfgoede die wae(re)n gheerts van huesden en(de) g(er)truydts /
sijns wijfs Inden yersten vi(½) zille gelegen inde kenepi(n)ne tusschen de goede /
jans van arenb(er)ghe op deen zijde en(de) de geerven respen op dand(er) zijde It(em) iii(½) /
zille tusschen de goede shee(re)n van walsche berge op deen zijde en(de) liebrecht motte /
op dande(r) zijde It(em) i zille gelegen acht(er) wange tusschen de goede danijs van /
beckevoert op deen zijde en(de) joh(ann)es alijt op dand(er) zijde It(em) vi roeden gelege(n) /
bij tcruysken tusschen de goede bellen gielijs op deen zijde en(de) willem gielijs op /
dand(er) zijde It(em) (½) boend(er) lants gelegen in locont tusschen de goede scloest(er)s van /
lynthe(re) op deen zijde en(de) jans smoed(er) van wanghe op dande(r) zijde It(em) (½) boend(er) /
lants gelegen inde wairde tusschen de goede daneels van lynthe(re) op beide /
zijden It(em) (½) boend(er) lants gelegen op de heys tusschen de goede scloest(er)s van hey /
leshem op deen zijde en(de) tcloest(er) van sinte barbelen dale op dand(er) zijde It(em) dese /
goede hier ond(er) bescreven liggen omtrint wanghe It(em) vii grote roeden wynnens /
lants tusschen de goede goert loenis op deen zijde jan say en(de) daneel van wange /
op dand(er) zijde It(em) i mudde tarwen erflijck dat [die] daneele van wange toebehoren(de) es
//
It(em) iii(½) zille lants gelegen bij den weghe die van wanghe te rumpsdorp weert gheet /
tusschen de goede jans van arenb(er)ghe op deen zijde en(de) jan van attenhoven op dand(er) zijde /
It(em) ix roeden lants geleg(en) inden doeden man tusschen de goede gielijs m(er)tens op /
deen zijde en(de) de bogarde van leeuwe op dand(er) zijde It(em) (½) boend(er) lants gelegen /
daermen van wange te ned(er)wynde waert geet tusschen de goede shee(re)n van walsch /
b(er)ge op deen zijde en(de) jan van wange op dand(er) zijde It(em) v en(de) iii sillen lants /
gelegen inde brackcoute(re) tusschen de goede d(er) armen van lae(re) op deen zijde en(de) /
die arme van wynde op dand(er) zijde It(em) i(½) zille lants gelegen inden couthe(re) /
boven middelwinde tusschen de goede lamberchts vanden bruele op deen zijde /
jan coertens en(de) wout(er) vanden berghe op dand(er) zijde It(em) iii sillen gelegen inde /
canepinne tusschen de goede vranx oelsleg(er)s op deen zijde en(de) dabt van sloens /
op dand(er) zijde It(em) (½) boend(er) lants gelegen inden wech daergaende die van /
lae(re) te heyleshem waert gheet tusschen de goede h(er) jans loetens op deen zijde /
en(de) jan van arrenb(er)ghe op dand(er) zijde Dese goede sijn gelegen omtrint /
landene(n) en(de) rumpsdorp It(em) henric m(er)tens vi roeden lants gelegen /
acht(er) d(er) aend(er)stad tusschen de goede sh(er)togen van brabant aen deen zijde /
en(de) bally raest(er)mans op dand(er) zijde It(em) i zille lants gelegen acht(er) aend(er) /
stad voirscr(even) d tusschen de goede sh(er)togen van brabant op deen zijde en(de) /
jan theeus op dand(er) zijde It(em) vi roeden lants gelegen opte moude tussche(n) /
de goede henrix van lare op deen zijde en(de) aert becke(re) op dand(er) zijde /
It(em) i boend(er) lants gelegen inde zijpe tusschen de goede goerts teitens op /
deen zijde en(de) de zijpe op dand(er) zijde It(em) ii boend(er) lants gelegen inde /
rumpsdorp couthe(re) tusschen de goede jans maerscalx op deen zijde /
en(de) tcloest(er)s van nivele op dande(re) It(em) xi roeden lants gelege(n) inde rumps /
dorp couthe(re) voirs(creven) tusschen de goede de cleyn tafele van sente lambrechts /
te ludick op deen zijde en(de) jacob poensart op dand(er) zijde It(em) iiii roed(en) /
lants gelegen inde galg(en) couthe(re) tusschen de geerven gielijs chausoy /
op deen zijde en(de) wout(er) hannarts op dand(er) zijde It(em) ix roeden lants gelege(n) /
inde beetscouthe(re) tusschen de goede h(er) danijs cust(er)s op deen zijde en(de) de tafele /
van landene(n) op dand(er) zijde It(em) iiii roeden lants gelege(n) inde beetscoute(re) /
voirs(creven) tusschen die geerven lambrechts theeus op deen zijde en(de) jan priem /
op dand(er) zijde It(em) iii roeden lants gelegen opte meylvort beke tussche(n) /
de goede henr(ix) ghijs op deen zijde en(de) bellen chaust(er)mans op dand(er) zijde /
It(em) ix roeden lants gelegen inde wintcouthe(re) tusschen de goede de scolier /
van leeuwe op deen zijde en(de) de geerven gielijs caisen op dand(er) zijde /
It(em) iiii vate erfs co(r)ens op viii roeden lants gelegen aenden groote(n) meersceen /
tusschen de goede jans to(m)man op deen zijde en(de) et bellen chaust(er)man op /
dand(er) zijde It(em) iiii vate erfs co(r)ens op xviii roeden lants gelegen inde
//
galgencouthe(re) tusschen de goede katlinen micken op deen zijde en(de) gielijs /
quaetherst op dand(er) zijde It(em) vi vate erfs co(r)ens op leyt raets gelege(n) /
en(de) [op] machtelt roesen iiii vate co(r)ens er erfs co(r)ens op haer woeni(n)ge en(de) /
dit es een ond(er)pant tusschen die geerven jannes van thienen op deen zijde /
en(de) die voernstige? op dand(er) zijde D /
[vacat] Hier nae volgt van woirde te woirde de cedele die wout(er) waelgrap /
int recht dede lesen doen hij sijn thoenisse leydde /
Dit sijn de leen goede daer gheert van heusden uut gestorven es dieme(n) /
houden(de) es te leene vanden he(re) van wange de welke gelegen sijn te /
wange ende daer omtrint It(em) inden yersten i boend(er) en(de) xiiii corte /
roeden wynnens lants gelegen neven de goede lyebrechts motten op /
deen zijde en(de) gielijs raspen op dand(er) zijde inde kenepi(n)ne It(em) noch ii dach(mael) /
en(de) iiii corten roeden r lants gelegen neve(n) de goede jans says op deen /
zijde en(de) h(er) . ywanis van houthem op dand(er) zijde It(em) noch ii dach(mael) en(de) xxxiii /
corte roeden lants gelege(n) opten scepenberch neven de goede jans groten op /
deen zijde en(de) jans oelslegers op dand(er) zijde It(em) noch i boend(er) lants en(de) xvii /
corte roeden gelege(n) inden groten couthe(re) neve(n) de lande des p(er)soens van lae(re) /
op deen zijde en(de) claes meisens op dand(er) zijde It(em) noch v dachmael en(de) iiii /
corte roeden lants gelegen inde groten couthe(re) tusschen de goede des p(er)soens /
van lae(re) op deen zijde en(de) claes meysens op dand(er) zijde It(em) i(½) dach(mael) lants /
gelegen over die gheete neve(n) de goede lyebrechts motten en(de) lambrechts /
vand(er) ramen en(de) jans says en(de) des lants es myn xii corte roeden dan /
een en(de) [een] half dach(mael) It(em) noch een mudde tarwen opten wijngart daneels /
van wange gelegen neven die i(½) dach(mael) voirscr(even) opwert ter to(m)men wert /
neve(n) die goede jans van arrenb(er)ghe op deen zijde It(em) noch twee dachmael /
lants x corte roeden myn gelegen aen souteels cruysken bij dlant van errenb(er)ge /
op deen zijde en(de) jan raets op dand(er) zijde It(em) noch iii(½) dachmael en(de) iii(½) corte /
roeden lants gelegen beneden den scepenberch neve(n) de goede jans van erren /
b(er)ghe op deen zijde en(de) der geerven willems sjoeden op dand(er) zijde It(em) de /
selve gheert noch i(½) dachmael lants gelegen te winde waert inde brake /
couthe(re) neven die lande lyebrechts motten op deen zijde en(de) lyebrecht contens op /
dand(er) zijde It(em) noch de selve gheert iii(½) dachmael lants opten steenberch voirscr(even) /
neve(n) die goede der he(re)n van walsch b(er)ghe op deen zijde en(de) lyebrecht motten op dand(er) /
zijde It(em) noch een dachmael lants gelege(n) acht(er) wange aen tpedeken inde wat(er) /
souwe daerme(n) van ov(er)hespen te rumpsdorp wert gheet neven die goede /
joffr(ouwen) aliten vander beken op deen zijde ende henric motten op dand(er) zijde
//
Dit sijn de tsijs goeden gheerts van heusden voirs(creven) besat diemen houden(de) /
es te tsijse vanden he(re) van wanghe te wanghe gelegen ende daer omtrint /
It(em) vi(½) dachmael lants luttel myn oft meer gelegen inde kenepi(n)ne /
neve(n) die goede jans van errenb(er)ge drie boende(r) op deen zijde en(de) henric /
raspen op dand(er) zijde en(de) den wech doer gaende die van wange te rumps /
dorp waert gheet xxv d(enier) bo(n)e It(em) de selve noch ii dachmale lants /
gelegen aen die strate die van lae(re) te wanghe wert gheet neve(n) de goede /
der he(re)n van walschb(er)gen op deen zijde xii d(enier) bo(n)e It(em) noch de selve /
gheert iii dachmael lants gelegen inde kenepi(n)ne neve(n) die goede willems /
raspen op deen zijde en(de) vranc raspen op dand(er) zijde vi d(enier) bo(n)e
ContributorsMarika Ceunen , Inge Moris , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-09-28 by kristiaan magnus