SAL7736, Act: R°22.1 (24 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°22.1  
Act
Date: 1442-07-16

Transcription

2020-01-04 by Jan Bonquet
Cond zij alle(n) lieden dat mychiel gheerijs en(de) henric gheerijs te voe(re)n/
uut zijns vad(er)s broode gedaen zijn comen in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van lov(en) en(de)/
hebbe(n) v(er)huert en(de) bekyndt dat zij v(er)huerdt hebbe(n) janne gheerijs van/
vylvoerden een steengroeve gelegen te machele op tmachellervelt/
aldaer breet zijnde byde groeve des vors(creven) mychiels aen deen zijde/
en(de) de groeve des vors(creven) jan gheerijs aen dande(r) breet zijnde viii/
stocken doorghaende tot de(n) ynde en(de) gedragende t(er) lynghde(n) totd(er)/
so(m)men van xii vollen poelen Te houden en(de) te hebben en(de) zijn p(ro)fijt/
d(aer)mede te doene also lange als daer steene in sullen sijn te graven/
voe(r) een seke(re) so(m)me van gelde die hen wel betaelt es uut genome(n)/
v g(ri)pen stuck te xl pl(acken) en(de) x pl(acken) te bamisse naestcomen(de) te betalen/
It(em) es vorwerde dat de vors(creven) jan betalen sal alle jae(re) also la(n)ge/
als hij inde vors(creven) steengroeve grave(n) en(de) sal en(de) tot dat hij de/
selve stee(n)groeve gelev(er)t sal t(er) ploegh na costume vande(n) velde de(n) pacht/
[uut d(er) vors(creven) groeve(n) gaende] dwelke de vors(creven) jan geloeft heeft te doene gelove(n)de de vors(creven)/
mychiel en(de) henric den vors(creven) ja(n)ne vandes(er) hueri(n)ge(n) voergenoemt/
jeghen eene(n)yegelike(n) recht warant te zijne also dat den vors(creven)/
ja(n)ne tot de(n) gebruyke vander selv(er) hueringen sal ind(er) manie(re)n vors(creven)/
sal moghen vast en(de) genoech [sijn] h(ier) wae(re)n ov(er) oppend(orp) rijke julii xvi
ContributorsJan Bonquet
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-26 by Inge Moris