SAL7736, Act: V°304.2 (341 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°304.2  
Act
Date: 1443-05-13

Transcription

2020-07-14 by Jan Boncquet
It(em) cond zij allen lieden dat jan vlaend(er)man van sentaeghten rode joes/
sterx van sent jorijs weerde en(de) reyne(r) eernarts van lu(m)men wonen(de) ts(en)t aeghte(n) rode/
sijn come(n) in jeg(enwordicheit) ende hebben genomen en(de) bekent sat sij genome(n) hebbe(n)/
van brueder jacob van reppeemont convers van shertogendale inde(n) name/
en(de) van wegen des voirs(creven) goidshuys alle de beemde des voirs(creven) goidshuys gelege(n)/
tsent aeghtenrode uutgenome(n) twee boender beemts d(aer)af deen gelegen/
inden flosch gelijc m(ijn) vrouwe dabdisse vande(n) voirs(creven) godshuyse de selve beemde/
tot heer toe gehoude(n) heeft en(de) doen hantplichte(n) Te houde(n) en(de) te hebben/
van halfm(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n langc deen nae dande(r)/
sonder middel volgen(de) elx jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voir vijfentwingic/
vijfentwintich rijnsche gulden(en) in goude der mu(n)ten vande(n) vier coirvorste(n) goet/
en(de) gheeve te sente mertens misse inde(n) wynter te betale(n) jairlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout It(em) es vorwarde dat/
de voirs(creven) drie p(er)sone de voirs(creven) beemde hoe(re)n t(er)mijn due(ren)de houde(n) selen op/
hoe(re)n cost van geboirleke(n) rechte alse van grave(n) vaghen en(de) royelen It(em)/
selen de voirs(creven) drie p(er)sone de voirs(creven) beemde late(n) tot hoe(re)n afsceide(n) geheymt/
gelijc sijse vijnde(n) te wete(n) den beemt voir den berghe n van nuus gegrave(n)/
en(de) geloken en(de) de willige(n) staende opte vii dachmael beemts ten leste(n)/
jae(re) late(n) drie jair out Ende alle dese vorwarde(n) (et)c(etera) opp(endorp)/
oppend(orp) velde maii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-03-25 by Jos Jonckheer