SAL7736, Act: V°306.3-R°307.1 (345 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°306.3-R°307.1  
Act
Date: 1443-05-14
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by Jan Boncquet
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) add(uxit) joh(ann)em d(ic)tu(m) cokart ta(m)q(uam) maritu(m)/
(et) ma(m)burnu(m) kath(ar)ine eius uxoris rel(i)c(t)e egidii qu[o](n)d(am) de tolmaer ad/
domu(m) (et) curte(m) cu(m) suis p(er)t(inentiis) henrici de tolmaer fr(atr)is d(ic)ti q(uo)nd(am) egidii/
sit(as) sup(ra) keyberch i [vacat]/
necno(n) ad o(mn)ia (et) sin(gu)[la] alia bona he(re)d(itaria) (et) i(m)mobilia eiusde(m) henrici quocu(m)q(ue)/
no(m)i(n)e censeant(ur) (et) ubicu(m)q(ue) locor(um) tam infra lov(anium) q(uam) extra sit(a) pro/
c(er)tis recog(nitionibus) (et) p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris sca(bino)[r(um)] lov(aniensium) quar(um) tenor sequi(tur)/
in hec verba Cond zij allen lieden dat jan van tolmair es come(n) in/
jeghewordicheiden der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van katline(n) die wijf was gielijs wilen van tolmair brueders des voirs(creven)/
jans van tolmair hoir tocht en(de) allet recht dat sij heeft of hebben mach in/
e(n)nig(er) manire(n) aen alle de omberuerlike(n) goede die wae(re)n des voirs(creven) wilen gielijs/
hoirs mans va(n) sijne(n) wege(n) gecome(n) gelege(n) inde p(ro)chie van wynghe te kyeseke(m)/
en(de) aldair omtrent of elde(r) in wynnen(de) lande(n) beemde(n) bosschen eeusselen viert/
scoef tsijse met den heerscape daer toe horende en(de) alle(n) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n)/
gelijc de voirs(creven) wilen gielijs hoir ma(n) de voirs(creven) omberuerlike(n) goede also verre/
als sij va(n) zijne(n) wege(n) come(n) vae(re)n te houden plach Te houde(n) te hebben te/
wy(n)nen en(de) te hante(re)n also langhe als de voirs(creven) katline leve(n) sal elx jairs dair/
dae(re)n bynne(n) op den co(m)me(r) en(de) last dair voir uutgaende ten behoirliken/
tide te vergelde(n) ende voirtmeer om seve(n) mudden roghs pacht van/
wynghe goet en(de) payabel der maten van thiene(n) Te wete(n) sesse halst(er)/
der selv(er) mate(n) voir ene(n) een mudde gerekent te sente andries misse/
apostels te betalen en(de) te wynghe te leve(re)n den voirs(creven) katline(n) alle jair also/
langhe als sij leve(n) sal en(de) niet lange(r) en(de) telken t(er)mine als vervolghde scout/
En(de) es vorwarde dat de voirs(creven) janne de voirs(creven) goede wynne(n) werve(n) en(de)
//
hante(re)n sal gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) beneden also langhe als katline leve(n) sal/
Hier af sijn borgen des voirs(creven) jans als pri(n)cipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesceiden/
en(de) elc voe(r) al pet(er) en(de) henrick van tolmair sijn brud(ere)n en(de) jan kempene(re) welken/
borgen de voirs(creven) jan va(n) tolm(air) geloeft heeft hier af altoes scadeloes en(de) co(m)m(er)loes/
te houden(e) en(de) tontheffen (et) hier wae(re)n over aert arnt arts arnt vynck/
en(de) andries van voshem scepen(en) van loven(en) is gegeve(n) sessentwintich daghe/
in januario int jair ons he(re)n dusentvierhondert en(de) enend(er)tich Et h(ab)uit que(re)las/
h(iis) int(er)f(uerunt) opp(endorp) vynckenbosch maii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-29 by kristiaan magnus