SAL7737, Act: R°51.3 (86 of 458)
Search Act
previous | next
Act R°51.3  
Act
Date: 1443-08-12

Transcription

2019-03-26 by Frans Feyaerts
It(em) cond zij allen lieden dat vra jan vanden bossche soen jans wilen/
vanden bossche van doerne es comen in jeg(enwoirdicheit) (et)c(etera) Ende heeft genomen/
en(de) bekent dat hij genomen heeft van vrancken van dyeven/
bried(er) een ca(m)me met den huysen hove [daer toe hoe(re)nde en(de) met den bruw gereck h(ier)na genoe(m)t te weten] enen bruwe ketel een/
meer cupe met ene(n) lozen bodo(m)me een cleyn cupe ii scheevate/
eene(n) ond(er)vate en(de) viii tonnen gelegen in te gate inde p(ro)chie/
van meldert ond(er) de heerlicheit van meldert Te houden te/
hebben en(de) te gebruycken van sint jansmisse baptisten naest voer/
leden enen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc deen na dand(er) daer/
na sond(er) middel volgen(de) elx jairs dae(re)n bynnen voer en(de) om/
seven gulden rijd(er)s d(er) mmu(n)ten tshertghen van bourg(oign)[en] ende/
van brabant goet en(de) gheve te sent jansmisse baptiste te/
betalen dae alle jae(re) vi jaer lanc due(re)nde daer af den/
yersten t(er)mijn ingaen sal te sent jansmisse baptisten naestcomen(de)/
ende telken t(er)mijn alse vervolghe schout It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) jan betalen sal allen den tsijs en(de) renten die/
joncker lybrecht van meldert op de voirs(creven) ca(m)me heeft en(de)/
dat sonder afslach vanden voirs(creven) gelde behoudelic dat/
hem de voirs(creven) vrancke hem daer voe(r) aen den yersten t(er)mijn/
afslaen sal ii rijd(er)s en(de) daer na niet meer It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) vate laten selen en(de) wed(er) leve(re)n ten/
[afsceide(n)] water vaste gelijc vranck hem die nu leve(re)n sal ende de/
huyse vand(er) voirs(creven) ca(m)men sal de voirs(creven) [jan] houden vand(er) und(er)ster/
rikelen ned(er)wart wel en(de) loflic op sijnen cost Voert es ge/
vorwert dat de voirs(creven) vranck en(de) jan van malcande(re)n moegen/
sceiden van ten halven tide op also dat de ghene die sceiden/
wilt dat den ande(re)n een half jae(re) te voe(re)n kundigen sall/
lombart pynno aug(ustii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator