SAL7737, Act: R°52.5 (88 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°52.5  
Act
Date: 1443-08-12

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) henrick laureys soen henrics wilen laureys in jeg(enwordicheit) (et)c(etera) heeft gehuert/
ende bekent dat hij gehuert heeft tegen meester janne ostonis licenciaet/
In decreten ruwaert vanden landen van arscot ende van bierbeke/
een huys gelijc dat gelegen es inde scepstrate tuschen den selven [goede des selfs]/
meester janse in deen zijde en(de) wouters blideleven cupe(r) in dande(re)/
enen t(er)mijn van iiii jae(re)n lanc van sente jansmisse baptisten lestlede(n)/
deen na dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen voe(r)/
voer iiii rijnsche gulden in goude te sent jansmisse baptisten nae te/
betalen alle jae(re) den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout Met alsulker condicien eest dat de voirs(creven) meest(er)/
jan tvoirs(creven) huys vercopen wilt of ald(aer) ty(m)me(re)n dat hij dat tallen/
tiden sal moegen doen en(de) dat dan de voirs(creven) hueringen uut sijn/
sal behoudelic dat hijt den voirs(creven) henricken een half jaer te/
voe(re)n seggen sal sond(er) argelist voshem dormale aug(usti) xii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator