SAL7737, Act: R°73.3 (119 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°73.3  
Act
Date: 1443-09-07

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) arnt van meerbeke en(de) symoen van breedzijp die na den rechte/
der stad van loeven beleidt zijn tot allen goeden beruerlike/
en(de) omberuerlike [willems lederbijl en(de) (christ)offels van haeght] sijn comen in jeg(enwoirdigheit) d(er) scepen(en) van loeven ende/
hebben openbairlic geloeft en(de) toegeseeght den voirs(creven) woute(re)n/
capelleman en(de) wille(m)me colve dat zo wa(n)neer de selve arnt ende/
symoen volcomelic gelost en(de) scadeloes onthaven selen sijn van allen/
den ghenen daer voer zij opten dach van heden staen en(de) geloeft/
hebben voer den voirs(creven) wille(m)me en(de) (christ)offelse aen wien dat dat/
es en(de) van des zij voe(r) den selve(n) wille(m)me en(de) (christ)offelse betaelt/
hebben dat zij dan tvoirs(creven) beleit en(de) den scoutbrief d(aer) af ov(er)/
geven en(de) selen [sonder hoe(re)n cost] ten selven rechte dat zij die hebben den/
voirs(creven) woute(re)n capellema(n) en(de) wille(m)me colve om hen dair/
mede voerts te behelpen dat zij vanden voirs(creven) xiiii rijd(er)s en(de)/
xxv mudden rogs die zij van des voirs(creven) willems led(er)bijls wegen/
geloeft hebben den voirs(creven) symone scadeloes onthaven werden/
en(de) als zij d(aer) af onthaven sijn zo hebben zij geloeft de selve/
brieve [sond(er) hoer(re)n cost] den voirs(creven) wille(m)me led(er)bijl en(de) (christ)offelse wed(er) ov(er) te/
gheven ten selven rechte dat zij die ov(er)hebben selen sond(er)/
argelist eis(dem)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator