SAL7737, Act: R°74.3 (124 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°74.3  
Act
Date: 1443-09-09

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) hoewael de voirs(creven) joncker henrick inde voirs(creven) goede simpelic gegoedt/
es so es nochtans vorwerde dat de vo joffr(ouwe) joha(n)ne van waenrode/
de selve goede sal moeghen lossen en(de) quiten bynnen iiii jae(re)n naest/
comen(de) met vijftich gulden rijnssche goet en(de) gheve op also dat jonck(er)/
henricken voirs(creven) volgen sal den pacht vanden voirs(creven) goeden daer/
hij inne gegoedt es van dien jae(r) daer de quitinge in gesciet/
en(de) of hij daer aen yet geleeght hadde dat mijn joffr(ouwe) joha(n)ne hem dat/
oic opleggen en(de) wed(er)ke(re)n sal en(de) of de voirs(creven) joffr(ouwe) joha(n)ne/
de voirs(creven) goede quijt bynnen den voirs(creven) tijde zo salmen de brieve/
vand(er) voirs(creven) guedinge hoe(r) ov(er)geven en(de) tot dier meyni(n)gen selen/
sij ond(er) ons bliven en(de) of de voirs(creven) iii jair lant of tot dat de quiti(n)ge/
gesciet en(de) of zij niet en gesciet binnen dien iii jae(re)n so salmen/
de voirs(creven) brieve den voirs(creven) jonck(er) henricken gheven om de voirs(creven)/
goede erflic d(aer) mede te behouden eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator