SAL7737, Act: R°86.1 (135 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°86.1  
Act
Date: 1443-10-01

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) want stoot en(de) gescille opverstaen sijn tusschen janne de smet natuerlec/
soen jans wilen de smet van bethekem in deen zijde en(de) woute(er)n de smet wettich/
soen des voirs(creven) wilen jans inden name van hem selven en(de) van weghen yden sijnre/
sust(er) oec wettich docht(er) des voirs(creven) wilen jans in dand(er) zijde als van zeke(re)n/
goeden beyde have en(de) ha erve die bleven sijn nae doot des voirs(creven) wilen jans/
de smet Soe sijn de voirs(creven) p(ar)tien des comen voe(r) scepen(en) van loeven(e) en(de) hebben/
hen vanden voirs(creven) stoote gekeert en(de) gesubmitteert in segge(re)n te weten de/
voirs(creven) jan de smet natuerlic in henricken trybouts en(de) pete(re)n vand(er) to(m)men en(de)/
de voirs(creven) wouter de smet van sijne(n) weghen en(de) van weghen sijnre voirs(creven)/
zuster in henricken geldens en(de) janne de smet gheerts soen was in alsulk(er)/
vuegen dat de voirs(creven) vier segge(re)n want zij des voirs(creven) stoots niet eens ge/
worden en connen comen selen bynne(n) viii dagen naestcomen(de) voe(r) scepen(en)/
van loeven(e) met allen besceide dat zij in gescrifte ov(er)hebben van beyden p(ar)tien/
voirs(creven) en(de) halen des een seggen van rechte gelijc ofts p(ar)tien met rechte/
gedingt hadden ende hebben geloeft de voirs(creven) p(ar)tienn vast en(de) gestentich te/
houden tghene des de voirs(creven) vier segge(re)n eendrechtichlic seggen oft de/
scepen(en) van loeven(e) hen voir een seggen van rechte gheven selen Voirt/
heeft geloeft de voirs(creven) wout(er) de smet der voirs(creven) yden sijnre sust(er) hier in/
te vervaen en(de) alsulc te hebben dat zij thgene des voirscr(even) steet vast en(de)/
gestentich houden sal gelijc oft zij hoir selven mede verbonden hadde sond(er)/
argelist pynnoc voshem oct(obris) p(ri)ma
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator