SAL7737, Act: V°219.1 (310 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°219.1  
Act
Date: 1444-02-18

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) dese brieve vand(er) voirs(creven) guedingen selen ond(er) ons bliven tot dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) g(er)truydt vand(er) meynaertshoven brieve hebben sal vander infir/
marien vanden begijnhove te mechlen besegelt in goed(er) en behoirlik(er)/
vormen van vi(½) hollantsche gulden jairliker lijfpensien tot hoe(re)n live/
vallende half opten yersten dach van augusto en(de) dand(er) helecht/
opten yersten dach van februario behoudelic dat dyerste beta/
linge d(aer)af ingaen sal tot ten yersten t(er)mijne vanden voirs(creven) ii/
t(er)mijnen die sijn en(de) comen sal staphans na de doet joffr(ouwe)/
marien vanden meynartshoven begine inden begijnhove van/
mechlen lomb(ar)t vynck febr(uarii) xviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven)/
joff(rouwe) g(er)truydt/
heeft gecon/
senteert dat/
men den voirs(creven)/
pete(re)n de voirs(creven)/
guedi(n)ge geve
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator