SAL7737, Act: V°219.2 (311 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°219.2  
Act
Date: 1444-02-18

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) want de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie begijne inde(n) begijnhove va(n) mechlen/
jairlix heeft xvii s(cellingen) oud(er) grote en(de) vi mottoene lijfrenten tot/
hoe(re)n live opte goede beg(re)pen ind(er) voirs(creven) guedingen en(de) op een/
huys en(de) hof gelegen ald(aer) toebehoe(re)nde der weduwen jans wilen/
vand(er) meynaerthsoven en(de) hoe(re)n kijnde(re)n en(de) op meer ande(r) goede/
ande(re)n p(er)sone(n) toebeboe(re)nde So heeft geloeft de voirs(creven) peter vande(n)/
zijpe inde(n) name vander voirs(creven) infirmarien waert dat de voirs(creven)/
ond(er)pande vande(n) voirs(creven) renten al tsamen jairlix meer weert/
waer(re)n en(de) daer af meer conste gecrigen dan de voirs(creven) rente/
gedraeght dat hij hoe(r) die bate der voirs(creven) jouffr(ouwe) g(er)truyde(n)/
sal opleggen en(de) laten volgen alle jae(re) alse bet(er) bevonde(ne) sele(n)/
werden alse lange als de voirs(creven) joffr(ouwe) marie leve(n) sal en(de)/
niet lange(r) Geloven(de) voerts de voirs(creven) pet(er) in van wegen/
d(er) voirs(creven) infirmarien dat hij alle de vorderinge van rechte altijt/
doen en(de) vorde(re)n sal opte voirs(creven) pande die gedragen s moegen/
ten oerbe(r) d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truden en(de) die de voirs(creven) pet(er) vand(er)/
infirmarien wegen voirs(creven) doen en(de) vorde(re)n soude waert dat/
de voirs(creven) geluften en(de) vorw(er)den niet gesciet en wae(re)n ende/
de voirs(creven) infirmarie de bate daer af soude trecken sond(er)/
argelist eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator