SAL7737, Act: V°67.4 (114 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°67.4  
Act
Date: 1443-09-05

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) uut dien dat jan de cupe(re) onse geswoe(re)n diene(r) die ov(er)mids vo(n)nisse van/
scepenen brieven van loeven(e) beleydt es tot allen den goeden have ende erve/
aerts van ghiessen met der stad brieven hadde doen dach doen janne/
van berkelaer op en dijsdage lestleden en(de) de voirs(creven) jan de cupe(re) sijne(n) dach/
van rechte op heden vervolgen(de) op heden comen es inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) daer hij dede lesen een cedule begrijpende de/
goede hier nae genoemt Inden yersten een stuck lants geheten putmans/
velt It(em) een stuck lants geheeten den tsmeerken It(em) een bosch geheten/
tgherstlant en(de) noch een stuck daer bij gelegen geheten den inslach/
met sijnre toebehoirte(n) It(em) een stuck lants geheten den solhoff It(em)/
een stuck lants geheten der kijnd(er) beemt It(em) een stuck lants geheten/
den buysman It(em) een stuck lants geheten de hoghe heyde It(em) tderdel/
van omtrent acht of negen boend(er) bosch Versuekende datmen/
hem vande(n) voirs(creven) goeden houden woude in sijnen beleyde ende de voirs(creven)/
jan van berkelaer sijn dage van rechte niet gehouden en heeft noch int/
recht comen en es Soe hevet tvo(n)nisse der sce hebben de scepen(en) /
van loeven ter manisse smeyers van loeven(e) gewijst voe(r) een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) janne de cupe(re) vanden voirs(creven) goeden houden sal in /
sijne(n) beleyde(n) also verre alst noch voe(r) scepen(en) van loeven(e) comen es cor(am)/
lomb(ar)t pynnoc(k) voshem dormale septembr(is) v[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator