SAL7737, Act: V°70.1 (116 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°70.1  
Act
Date: 1443-09-07

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Vand(er) stad van sentruden/
Item van alsulker aenspraken als jan van dormale jans soen was die na den/
rechte der stad van loeven(e) beleit is tot den beruerliken goeden abrahams van/
ha(m)me geheten breenens soen wilen lambrechts gedaen heeft tot amant/
van weese(re) als borg(er)meest(er) vand(er) stat van sentruden en(de) gielijse aftoers/
dieme(n) heet inden bock in geseten der selver stat alse van tween brieven/
besegelt mett(er) stat segel van sentruden vand(er) daten xiiii[c] en(de) vii dair inne/
de borg(er)meest(er)s raet goev(er)noers en(de) de gemeyn stad van sentruden gecon/
senteert hebben te weten [inden ene(n) brief] lambrechte(n) wilen breenens vad(er) des voirs(creven) abrahams/
voir scade die hij geleden hadde dat hij xx jair lanc hebben en(de) heffen/
soude aen de mombore(n) der armer gulden van sentruden tsjaers twee en(de)/
een half mudde rogs en(de) inden ande(re)n brief dat pauwels breene(n) dair af de/
voirs(creven) abraham erfgenaem af was soe de voirs(creven) jan meynde ene(n) t(er)mijn van/
xx jae(re)n langc tsjaers sesse mudden roggen aen de mo(m)bore(n) der armer/
tafelen voirs(creven) [heffen soude] De welke renten de voirs(creven) jan van dormale meynde dat/
hem de voirs(creven) borg(er)meest(er) en(de) gielijs opleggen souden uut macht vande(n)/
voirs(creven) beleyde als ingeseten(en) der stad van sentruden of bewisenis d(aer) af doen (et)c(etera)/
Hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) gewijst dat de voirs(creven) jan van /
dormale met sijne(n) beleyde [voirs(creven)] verdoelt is aen de rente(n) voirg(eruert) ende heeft/
de voirs(creven) abraham dair af yet te vervolgen dat hij dat doen mach tsintrude(n)/
behoudelic dien dat de voirs(creven) borg(er)meest(er) den voirs(creven) abraham dair toe sal/
doen hebben geleyde vander stat van sentruden gelijc de selve borg(er)meest(er)/
inden rechte gep(rese)nteert hadde cor(am) lomb(ar)t absoloens pynnoc voshem/
dormale septembr(is) vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator