SAL7737, Act: V°73.1 (121 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°73.1  
Act
Date: 1443-09-09

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) jonck(er) jan he(r) van scoenhoven en(de) joffr(ouwe) johanne van waenrode sijn wettighe gesellynne/
in deen zijde ende jonck(er) henr(ic) van scoenhoven brued(er) des voirs(creven) jonck(er) jans in dande(r)/
sijn comen in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loeven(e) en(de) hebben openbairlic gekendt ende/
verlijdt dat zij van alsulken stote ende geschille als zij tegen malcande(re)n uutstaende/
mochten hebben alse [van] alrehande(n) geluften vorw(er)den ende conditien die de voirs(creven) joffr(ouwe)/
johanne ende jonck(er) henrick malcande(re)n eysschende wae(re)n ende deen den ande(re)n toe/
geseeght ende geloeft souden hebben inden cope vanden hove ende goeden van waenrode/
daer aff inde scepen(en) brieve van loeven(e) daer mede de voirs(creven) jonck(er) henrick tot/
den selven goeden comen es engheen mencie gemaict en wordt maer souden/
die boven de selve brieve malcande(re)n toegeseeght hebben volcomelic verenicht/
ende veraccordeert zijn ende hielden hen daer af van malcende(re)n voe(r) wael/
content en(de) vernueght daer af deen den ande(re)n oppenbairlic quijtsceldende ge/
lovende de selve p(ar)tien deen den ande(re)n van enghene(n) saken oft stucken die zij/
malcande(re)n mids den voirs(creven) cope vand(er) goeden van waenrode eyschen mochten en(de)/
daer uut oerspronck nemen also verre die inde voirs(creven) scepen(en) brieve niet begre/
pen en sijn nu(m)mermeer aen te spreken te quellen of te moeyen bij hen selven/
of bij yemande and(er)s in gheenen rechte gheestlic of weerlic lyemi(n)gen pynnoc/
septembr(is) ix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator