SAL7737, Act: V°77.1 (126 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°77.1  
Act
Date: 1443-09-16

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) gheert vanden hove wonen(de) ter loven mostierez heeft geloeft marien/
van pere dochter jans wilen van pere dat hij der selv(er) marien goede/
vesticheit doen sal met goeden en(de) ond(er)panden daer voe(r) goet genoech/
sijnde ter taxacien van goeden ma(n)nen of vijnd(er)s vanden hove daer/
de selve ond(er)pande hoven van twee mudden rogs d(er) maten van/
loeven lijfpensien ten live anthoenijs en(de) lijskens natuerlike kijnde(re)n/
des voirs(creven) gheerts en(de) marien en(de) to den live des lanxsten levende/
van hen beiden [allen jae(re) te kersmisse vallen(de)] behoudelic der voirs(creven) marien hoe(r) heffen daer inne/
also lange als sij leven sal en(de) dat tuschen dit en(de) alre heyligen/
misse naestcomen(de) en(de) daer toe also veel te doen dat den voirs(creven)/
kijnde(re)n tot hoe(re)n live en(de) tot den live des lanxste leven(de) van hen/
vast en(de) seker sijn sal sond(er) argelist hier in ond(er)sproken dat/
de voirs(creven) gheert gestaen sal m te kersmisse naestcomen(de) met/
enen mudde p van pachte te betalen al sond(er) argelist/
vynck dormale sept(embris) xvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator