SAL7738, Act: R°33.1 (50 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°33.1  
Act
Date: 1444-07-30

Transcription

2020-10-07 by Kristiaan Magnus
It(em) tvo(n)nisse tusschen pete(re)n jacobs sente peters man van loeven(e) in deen zijde/
en(de) he(n)ricken van hoe(re)nbeke als mo(m)boir mette(n) rechte geset der kijnde(re)n daneels/
wilen van hoe(re)nbeke sijns brueders in dande(re) alse vanden vruchten die gewasse(n)/
sijn op zeke(re) lande toebehoirende den he(re)n van pitsenborch tot mechlen te steen/
huffle gelegen die de voirs(creven) sente pet(er)s man eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n/
langc genomen hadde tegen de he(re)n voirs(creven) welke vruchten de voirs(creven) henrick/
inden name vanden voirs(creven) kijnde(re)n meynde dat hem volgen souden of ten/
mynsten tploegh recht nae taxacien van landtwynne(n) mids dat sijn brued(er)/
die gewonne(n) en(de) besaeyet hadde biedende te thoenen dat sijnen t(er)mijn/
noch duerde dies hij niet en volqua(m) etc(etera) Was gewijst met desen woerden/
nae aensprake nae verantwerden van beiden p(ar)tien en(de) oec thoenisse dat/
den voirs(creven) sente peters ma(n)ne sijn pechtinge volgen sal ende heeft de voirs(creven)/
henrick yet te volgen aen de vo he(re)n van pitsenborch voe(r) tploechrecht oft/
anders dat hij dat doen mach mette(n) rechte d(omi)n(u)s ludovic(us) pynnock miles/
wil(he)lm(u)s lombart lud(ovico) rike et lud(ovico) de oppendorp ho(m)i(n)es s(an)c(t)i pet(ri) lov(aniensis) julii penulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-05-08 by Wannes Debruyne