SAL7738, Act: V°12.1 (20 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°12.1  
Act
Date: 1444-07-07

Transcription

2020-06-19 by Kristiaan Magnus
Van bartelmeeuse ts(er)arnts en(de)/
janne de cruye(re)/
It(em) van alsulker aenspraken als goert tolle(re) zoen arnts wilen tolle(re) gedaen heeft/
tot bartelmeeuse ts(er)arnts die na den rechte der stad van loeven beleidt/
es tot den goeden jans de cruyere en(de) joffr(ouwe) heylwigen van boechout/
sijnre werdynnen moeder des voirs(creven) goerts van i(½) zillen beemts gelegen/
inde p(ro)chie van buedinghen in quaetgat tuschen de goede der kijnde(re)n/
vanden abeele en(de) de gheete ald(aer) welc goede zo de voirs(creven) goert boet/
te thoenen een sijn oem tot sijnen behoef vercregen hadde en(de) daer/
inne gegoedt es
met seke(re)n pe(n)ninghen die comen wae(re)n van sijns vad(er)s/
doot en(de) so wae(re) hij daer toe comen hopen(de) dat hem die volgen soude(n)/
daer op de voirs(creven) bartelmeeus dede seggen dat de voirs(creven) goert noch/
te vroech opwae(re) bij dien dat hij ongehuwt es en(de) in sijnre moed(er)/
broden en(de) mids dien ghenen mont te spreken en hadde etc(etera) hevet/
tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven gewijst dat de voirs(creven) goert te vroech/
op es cor(am) pynnoc rijke abs(oloens) witte julii vii
ContributorsMarika Ceunen
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-08 by Wannes Debruyne