SAL7739, Act: R°307.3 (503 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°307.3  
Act
Date: 1446-04-30

Transcription

2020-05-05 by Frans Feyaerts
It(em) uut dien dat m(ar)griete weduwe henrix wilen van loon die bijder/
aflivich(eit) des selfs hoirs mans uut machte van scepen(en) brieven van/
loeven(en) comen en(de) beleidt is tot allen den goeden have en(de) erve arnts/
de buret nat[ur]lic zoon arnts wilen de buret van laetwijc opten dach/
van heden hadde doen inscriven voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)van loeven(en) inde/
banck Ald(aer) den selven arnde die hoe(r) ongebruyc dede aen de voirs(creven)/
goede ald(aer) de selve arnt niet en compareerde d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
hem inden rechte v(er)wachten(de) en(de) haer p(rese)nte(re)nde so hebben de h(ere)n/
tscepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers bijd(er) (con)tumacien des voirs(creven)/
arnts gewijst voe(r) een vo(n)nis zo waer de selve arnt niet en /
quame te opstaen vande(n) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) datmen/
d(er) voirs(creven) m(ar)grieten vanden voirs(creven) goeden houden soude in hae(re)n/
beleide van also verre alst noch voe(r) hen comen wae(re) p(rese)nt(ibus) om(ni)b(us)/
scab(inis) in pleno scampno sabb(ato) p(ost) q(ua)si mo(do)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-04 by Jos Jonckheer