SAL7739, Akte: R°343.1-V°343.1 (577 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°343.1-V°343.1  
Act
Datum: 1446-06-14

Transcriptie

2018-12-21 door Frans Feyaerts
It(em) also als arnt kempene(re) van vylvoerden zoon matheeus wilen kempene(re)/
voertijden verpacht heeft tegen de mo(m)boiren en(de) mesterssen vanden groten/
gasthuyse van loeven(en) zeke(re) gode des selfs gats gasthuys teversberge/
en(de) d(aer)omtrent geleg(en) te weten de won(in)ge met den landen beemden eeussele(n)/
weyden thienden grote en(de) cleyne den selven goidsh(uys) ald(aer) toebehoiren(de) eenen/
t(er)mijn van xiii jae(re)n lang ingaende te halfmeye int jair xiiii[c] en(de) xl/
jaerlix op zeke(re) so(m)men van coorne en(de) ande(re) vorwerden en(de) geluften die hij/
d(aer)af geloeft heeft en(de) sculdich is gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van loeven(en)/
vand(er) selv(er) pechtingen gemaect vand(er) daten dusent vierhond(er)t neghenen/
dertich inde maent van decembri dat volcomelic inhouden en(de) begripen/
So es comen voe(r) scepen(en) van loeven(en) de voirs(creven) arnt en(de) heeft ov(er)geven/
en(de) bekent dat hij ov(er)gegeven heeft willem(me) van nippesele van diedeghem/
de voirs(creven) goede met hoiren toebehoirten gelijc hij die genomen heeft de/
selve te houden te hebben en(de) te wynnen van desen dage voirts den/
voirs(creven) t(er)mijn uut op den pacht en(de) allen and(ere)n laste en(de) co(m)me(re) inde voirs(creven)/
brieve vand(er) pechtingen begrepen de welke de selve willem geloeft heeft/
wael en(de) volcomelic te betalen te houden en(de) te voldoin tallen tiden dat/
die aenden voirs(creven) goidshuysse zelen vallen en(de) v(er)schijnen En(de) den selven arnde/
and(ere)n en(de) allen zijn borgen inden selven brieve begrepen zijn en(de) hoire/
goede van allen pachten hier na verschinen(de) en(de) van allen and(ere)n vorw(er)den/
condicien en(de) geluften vand(er) pechtingen voirs(creven) gelijc de brieve die beg(ri)pen/
scadeloes en(de) co(m)merloes te houden en(de) tontheffen en(de) desgelix heeft geloeft/
de voirs(creven) willem van x hollansch(e) guld(en) die de voirs(creven) arnt den voirs(creven)/
goidsh(uys) jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn sculdich is van zeke(re)n beemden te velthem/
gelegen de welke de voirs(creven) willem(me) oic ov(er)hebben sal d(aer)af inde voirs(creven) brieve/
gheen mencie gemaect en word dat hij den voirs(creven) arnde d(aer)af also verre die/
h(ier) na v(er)schijnen scadeloes en(de) co(m)merloes sal houden En(de) want de voirs(creven)/
arnt v(er)dingt heeft tegen tvoirs(creven) goidshuys van alle jae(re) hier na volgen(de)/
vanden pachte xx mudden tarwen en(de) iiii mudden gersten loevensch(er)/
d(aer) voe(r) elcx jaers hier na volgen(de) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te betalen/
lx gripen xl pl(a)c(ken) voe(r) de gripe en(de) xxx pl(a)c(ken) deen helcht altoes te s(in)t jans/
misse en(de) dand(er) helcht te kersmisse d(aer)af dyerste paye vallen zal te sent/
jansmisse naestcomen(de) So heeft geloeft de voirs(creven) willem de selve p(oi)nti(n)ge/
en(de) v(er)dingen gesteedich te houden die pe(n)nynge d(aer)af te betalen t(er) ten/
t(er)mijnen als die vallen zelen en(de) den voirs(creven) arnde de [die] scepen(en) brieve/
den voirs(creven) goidshuyse vand(en) selven gelde bekent heeft d(aer)af scadeloes/
tontheffen En(de) des zijn borgen svoirs(creven) willems cornelijs en(de) symoen
//
zijn zoene p(ri)us ema(n)cipati henrick van boxhem te woluwe jan pet(er)s/
van hembeke jan van nypesele svynnen brued(er) zoon en(de) willem/
van lille beide van diedegem en(de) hieraf heeft geloeft henrick van/
nijpesele den voirs(creven) janne van nijpesele zijnen zoon scadeloes tontheffe(n)/
voirts zo hebben geloeft de voirs(creven) wyn en(de) beide zijn zoonen alle/
de voirs(creven) hoire medeplichte(re)n en(de) oic den voirs(creven) henr(icke) swynnen brued(er)/
scadeloes tontheffen lomb(ar)t cap(elle)[ma(n)] junii xiiii
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer