SAL7739, Akte: R°345.2 (581 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°345.2  
Act
Datum: 1446-06-17

Transcriptie

2018-12-27 door Frans Feyaerts
It(em) katlijne wedewe jacobs wijlen rakeloes lodewijck hae(r) sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)]/
en(de) augustijn sprael die hoird(er) docht(er) heeft hebben geloeft indivisim/
soe waer sij arnden vekeman dier hem buten buyten lants hout/
en(de) d(aer)op sij scepen(en) brieve van loven(en) hebben spreken(de) van iiii mudde/
rogs der maten van loeven(en) lijfpensien voir deselve lijfpe(n)sien/
bynne(n) eene(n) jae(re) naestcomen(de) bynne(n) lants ghehacht gecrigen/
konnen alsoe dat hij d(aer) af voirts alhier rechts plege dat sij dan/
dat metten recht [aen] sijne(n) p(er)soen v(er)volgen sullen En(de) dan te vreden/
sijn vand(er) voirs(creven) lijfpensien mette(n) [tghenen] des zij mett(er) [va(n)de(n)] voirs(creven) arnde/
gecrigen het zij met strangheiden van rechte oft mett(er) mynne(n)/
sond(er) jan yden die mede borge es inden voirs(creven) briefve vand(er) selv(er)/
lijfpensien yet voird(er) aen te spreken(e) of daer inne gehouden te sijne maer/
hem te laten gestaen alsdan met eene(n) mudde rogs lijfpensien dat/
hij nu vande(n) voirs(creven) vieren af gequeten heeft H(ier) inne ond(er)sproken/
alwaert dat sij arnde te rechte alhier cregen op dat sij van/
hoe(re)n gebreke geheellic niet en worden van hem vernuecht dat/
si dan op de ande(re)n borgen sond(er) den voirs(creven) janne blive(n) selen op/
hoe(r) recht en(de) scepenen briefven Voirts soe hebben geloeft de/
voirs(creven) drie p(er)soen(en) so waer de voirs(creven) jan yden e(n)nich vorderingen/
van rechte beg(er)de gedaen te hebben op des voirs(creven) arnts goede/
oft op dande(re) borgen inden selve brieve begrepen en(de) op hoe(re) goede/
dat sij t(er) manissen des voirs(creven) jans yden altijt [dat] doen sullen op cost/
des selfs jans wijtvliet vynck junii xvii
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer