SAL7739, Akte: R°350.1 (585 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°350.1  
Act
Datum: 1446-06-20

Transcriptie

2019-01-02 door Frans Feyaerts
It(em) cond zij allen lieden dat goert vand(er) straten [geheete(n) feys] van rode bij cortelke/
es comen in teg(enwoirdicheit) (et)c(etera) ende heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van meest(ere)n pete(re)n boote rectoer des autaers van onser liev(er) vrouwe(n)/
ind(er) kercken van rode gefundeert bij amelrijken boote zeke(re) beemden ende/
eeusselen den voirs(creven) autaer toebehoiren(de) gelegen in roderbeemde en(de) d(aer)bij in/
vijf stucken en(de) thien ende een half dachmael wynnens lants gelegen/
oec te rode in sesse stucken omtrent der gulden delle gelijc jan vand(er)/
hoeven de voirs(creven) goede in pechtingen voirtijts gehouden heeft Te houde(n)/
te hebben en(de) te wynnen van half merte lestleden eene(n) t(er)mijn van twelf/
jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers dae dae(re)n/
bynne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) en(de) om vier mudde coe(re)ns [rogx] goet/
en(de) payabel met wanne en(de) vloegele(n) wael bereydt d(er) maten van/
loeven(en) sente andries misse apostels te betalen en(de) te loeven te leve(re)n/
den voirs(creven) meester pete(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse/
v(er)volghde schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele voe(r) jaerlijx dae(re)n/
bynne(n) voe(r) en(de) om neghen gulden pe(n)ninge geheeten schilde d(er) mu(n)ten/
ons gene(dichs) he(re)n sh(er)togen van burg(oign)[en] en(de) van brabant goet ende/
gheve sente mertens misse te betalen den voirs(creven) meest(er) pete(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout It(em)/
sal de voirs(creven) wyn den capellaen die de voirs(creven) voirs(creven) meester peter/
ald(aer) setten [sal] jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheven thien mandelen/
stroes behoudelijc dat de wyn de welke de voirs(creven) capellaen met/
sijnen beesten etten en(de) slijten sal en(de) te mest maken en(de) dmest d(aer)af/
comen(de) sal de voirs(creven) wyn hebben en(de) dat vue(re)n op dlant slants meeste(n)/
p(ro)fijte Voirts es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn betalen sal alle den/
tsijs van pe(n)ningen uuten voirs(creven) goeden gaende jaerlijx als dien vallen/
sal sond(er) afslach vanden voirs(creven) pachte van corne en(de) gelde also dat/
de voirs(creven) meester peter daeraf gheen cost noch scade en lijde ende/
allen ande(re)n co(m)mer uuten voirs(creven) goede(n) gaende die sal de voirs(creven) capellaen/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande sijnen voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wael en(de) loflijc wynnen werven en(de) mesten gelijc reenge/
noten boven en(de) beneden en(de) die laten gelijc hijse vyndt in sijnen/
aencomen ende de voirs(creven) beemde wael en(de) loflijc vagen en(de) royoelen/
daer zij des best te doen hebben sullen also dat den voirs(creven) meester pete(re)n/
d(aer)af gheen scade en come Voirts soe sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven)/
lande beemde en(de) eeussele(n) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wael en(de) loflijc op/
sijne(n) cost bevreden ende alle en(de) ten lesten jae(re) wael bevreet/
laten Ende alle dese vorw(erden) (et)c(etera) ende hieraf sijn borgen des/
voirs(creven) wynne(n) arnt vand(er) straten geheete(n) feys sijn brued(er) en(de) jan/
leeman beide van nuwerode p(ri)m[(us)] cap(elle)[ma(n)] voshem junii xx
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer