SAL7739, Act: V°329.1 (545 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°329.1  
Act
Date: 1446-05-30

Transcription

2018-11-17 by Frans Feyaerts
It(em) henrick ack(er)man woene(de) op te biest inde p(ro)chie van lovenjoul in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en)/
van loev(en) gestaen heeft gehuert en(de) bekent dat hij gehuert heeft tegen janne/
vanden putte smet een eeussel gelegen te cortbeke ov(er)loe tusschen de gemeyn/
h(er)strate gaende te loeven(en) waert geheete(n) en de destrate gaende gaende vand(er)/
biest te berix werdt en(de) metten eenen eynde aende goede goerts vanden/
eynde cuypers Te houden te hebben en(de) te gebruycken van half merte lestlede(n)/
eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcx/
jaers dae(re)n bynnen voer en(de) om drie hollants gulden(en) goet en(de) ghinghe/
sesthien stuv(er)s der mu(n)ten tshertoghen van bourg(oignen) en(de) van brabant/
voe(r) elken gulden gerekent te sente m(er)tens misse te betalen allen jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout/
Voerts soe es vorwerde dat de voirs(creven) henrick hebben sal de note/
die bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn opt voirs(creven) eeussel wassen selen maer/
int hout d(aer) op wesen(de) en sal hij gheen recht hebben noch oic/
in gheen and(er) vrucht dan [in] de v note die hij alleen hebben sal/
gelijc voirscr(even) es ende de voirs(creven) jan sal tvoirs(creven) hout moegen/
houwen alst hem gelieft en(de) zijn daer toe sijn bewijnt opt eeusel/
hebben It(em) sal de voirs(creven) henrick de strate v voirscr(even) gaende/
vand(er) biest te berix waert houden en(de) maken op sijnen last en(de)/
daer toe sal hij moegen houwen een eycke opt voirs(creven) goet/
doornen en(de) breemen ter minster scaden en(de) oic truncken tweew(er)ve(n)/
bynnen den voirs(creven) t(er)mine een eycxken staende aende selve strate/
It(em) sal de voirs(creven) henrick tvoirs(creven) goet jairlix houden bevreedt en(de)/
begrachten gelijc reengenoten [en(de) dat laten begrecht en(de) bevreedt gelijc hijt nu bevonde(n) heeft tsijnen aencomen(en)] Voert es vorwerde dat de/
voirs(creven) henrick tvoirs(creven) goet sal eeussel houden liggen(de) sijnen/
t(er)mijn lanck sond(er) dat e(n)nichsins o(m)me te worpen ten wae(re) bij/
des voirs(creven) jans consente vynck voshem maii pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer