SAL7739, Act: V°335.2 (562 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°335.2  
Act
Date: 1446-06-03

Transcription

2018-12-04 by Frans Feyaerts
It(em) dierick van p(er)weis naturlic zoon jonck(er) jans h(ere) te p(er)weis te duffle te/
gheele (et)c(etera) arndt van hoirne jannes vanden rode rentmeest(er) jonck(er)/
jans voirs(creven) in tegewoirdich(eit) hebben openbairlic toegeseeght en(de) bekyndt/
dat alsulken brieve van non p(re)judijs vand(er) schout en(de) besceide dat/
gheert cuerinx ten voirs(creven) jonck(er) janne en(de) zijnen goeden wairt meynde/
te hebben als zij gheerde cuerinx van des voirs(creven) jonck(er) jans wegen/
ov(er)geleve(r)rt hebben [den selven gheerde] by wille laste en(de) bevele des voirs(creven) jonck(er) jans/
gemaect en(de) gegeven zijn en(de) bij zund(er)lingen toedoen en(de) weten(e) dierix/
van gemert drossete te gheele (et)c(etera) Geloven(de) d(aer)af den voirs(creven) gheerde/
op dat hem e(n)nich verhael oft stoot d(aer)af gemaect worde d(aer)af intestaen/
en(de) warand tzijne en(de) d(aer)toe t(er) manissen svoirs(creven) gheerts also vele/
aen den voirs(creven) jonck(er) janne te doen dat hij de voirs(creven) brieve van/
non p(re)judijs believen en(de) agg(reer)en sal en(de) openbairlic beki(n)nen dat hij/
die uut zijnre recht(er) wethenth(eit) en(de) vryen wille hadde doen besegelen/
en(de) den voirs(creven) gheerde heeft doen ov(er)geven en(de) dat hij de vorw(er)den oft toesegge(n)/
inden voirs(creven) brieve begrepen voer scepen(en) van loeven(en) den voirs(creven) gheerde/
beki(n)nen en(de) v(er)lyen sal also tond(er)houdene en(de) te voldone sond(er) argelist cap(elle)[ma(n)]/
voshem ja [junii] iii junii iii [a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer