SAL7739, Act: V°336.3 (563 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°336.3  
Act
Date: 1446-06-03

Transcription

2018-12-05 by Frans Feyaerts
En(de) het is gevorwert en(de) claerlic ond(er)sproken dat den voirs(creven) twee gehuysschen/
tsamen levende de voirs(creven) meest(er) vranck den selven aen huer have ende/
beruerlike goede gheen hijnd(er) wesen en sal noch oic oft zo gebuerde/
dat de selve jan vanden heetvelde d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) johannen sijnd(er)/
huysvrouwen ov(er)leefde de selve jan en soude zijne en(de) zijnd(er) huysvrouwe(n)/
geheele have o(n)belett oft ongehijnd(er)t vanden voirs(creven) beleide metter/
voirs(creven) quijtancien naeden landrechte behouden mogen Mer oft gebuerde/
dat de voirs(creven) jan voe(r) d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) johannen aflivich worde dan/
en(de) in dien gevalle en soude hem nyema(n)t mett(er) voirs(creven) quijtancien/
behelpen mogen de voirs(creven) meest(er) vranck en soude vanden voirs(creven) haef/
liken goeden alsdan daer wesen(de) en(de) hoire na zijn aflivich(eit) v(er)schijnende/
en(de) bliven(de) mogen bliven volcomelic d(aer)op in trecht zijnre scepen(en)/
brieve en(de) tot des(er) meyni(n)gen sal de voirs(creven) quijtancie ond(er) scepen(en) va(n)/
loeven(en) bliven liggen(de) sond(er) dat huer e(n)nige p(ar)tie and(er)s d(aer)met behelpe(n)/
sal mogen eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer